TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE

W dziedzinie technologii bezprzewodowych nastąpił w ostatnich latach znaczny postęp umożliwiając pojawienie się wielu nowych zastosowań, obok tradycyjnych rozmów przez telefon komórkowy. Standardy przesyłu danych 3G i 4G dokonały transformacji telefonii komórkowej oraz dostępnych usług bezprzewodowych.  

W tej sekcji omawiamy następujące technologie bezprzewodowe. 

 • 3G - 3G to skrót od „telefonia komórkowa trzeciej generacji”; standard ten umożliwił korzystanie z multimediów, rozmów wideo i internetu mobilnego. 
   
 • 4G LTE - 4G LTE (skrót od Long Term Evolution) to pierwsze znaczące usprawnienie w obszarze mobilnych sieci telekomunikacyjnych. Standard LTE zapewnił szerokopasmowy dostęp do internetu, szybki przesył danych, szeroki wachlarz usług mobilnych, w tym oglądanie filmów w jakości HD.  
   
 • 5G - 5G to piąta generacja sieci komórkowych, znaczący krok naprzód względem obecnie wykorzystywanych sieci 4G LTE. 5G umożliwia przesył danych z prędkościami idącymi w gigabity na sekundę, oferuje znacząco większą przepustowość oraz krótkie opóźnienia połączeń. Sieci 5G projektowane są z myślą o szybkim wzroście wolumenów danych oraz komunikacji współczesnych społeczeństw, o internecie rzeczy, z miliardami połączonych ze sobą urządzeń oraz o przyszłych innowacjach.  
  Zobacz również – Jak działa 5G  
   
 • WiMAX - WiMAX, będący skrótem od Worldwide Interoperability for Microwave Access, to technologia telekomunikacyjna umożliwiająca bezprzewodowy przesył danych na duże odległości w różnych trybach.  
   
 • Wi-Fi - Wi-Fi, to skrót od Wireless Fidelity. Termin ten to określenie szybkiego połączenia bezprzewodowego realizowanego na krótkich odległościach pomiędzy internetem a urządzeniami mobilnymi, takimi jak laptopy. 
   
 • Femtokomórki - femtokomórki (ang. femtocells) to bezprzewodowe punkty dostępowe niewielkiej mocy łączące technologie mobilną i internetową w domu oraz działające na podobnej zasadzie co telefon bezprzewodowy. 
   
 • Bluetooth - Technologia bezprzewodowa Bluetooth to standard radiowej technologii krótkiego zasięgu wykorzystujący pole elektromagnetyczne do przesyłania sygnałów na krótkie odległości pomiędzy telefonami, komputerami i innymi urządzeniami. Ten standard technologiczny umożliwia prostą komunikację i synchronizację pomiędzy urządzeniami bez konieczności łączenia ich przewodowo. 
   
 • DECT - Skrót DECT oznacza Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT to popularny standard telefonii bezprzewodowej i technologia radiowa zaprojektowana do przesyłu głosu, danych oraz zastosowań sieciowych w środowiskach domowych, korporacyjnych i publicznych. Wiele stacjonarnych telefonów bezprzewodowych w domach mieszkalnych bazuje na technologii DECT.  

Kliknij aby przejść do sekcji Komunikacja radiowa w skupiskach ludzi