TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE A ZDROWIE

Łączność radiowa oraz technologie bezprzewodowe to integralna część funkcjonowania obecnych społeczeństw. Codzienna komunikacja, od dzwonienia do domu z telefonu komórkowego po zaawansowane zastosowania medyczne, jak rozwiązania monitorujące czy diagnostyczne – wszystko to do łączności wykorzystuje technologie bezprzewodowe.  

Niniejsza sekcja zawiera informacje o łączności radiowej, polu elektromagnetycznym (PEM) i zdrowiu oraz o technologiach bezprzewodowych.  

Można zapoznać się z informacjami na następujące tematy: