Czym jest PEM? - L1

PEM to skrót od wyrazów pole elektromagnetyczne, zwane również promieniowaniem elektromagnetycznym (po angielsku electromagnetic field - EMF, electromagnetic radiation - EMR) lub energią elektromagnetyczną (electromagnetic energy - EME). Pola elektromagnetyczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Ziemia, Słońce, jonosfera – to wszystko stanowi naturalne źródła PEM. 

Pola elektromagnetyczne to część spektrum energii elektromagnetycznej, na które składają się statyczne i magnetyczne pola elektryczne, częstotliwości sieci zasilania elektrycznego (50/60Hz), częstotliwości radiowe, podczerwień, światło widzialne oraz promieniowanie rentgenowskie. 

Widmo pola elektromagnetycznego - powyższa grafika przedstawia widmo fal elektromagnetycznych, obejmujące promieniowanie jonizujące i niejonizujące, wraz z typowymi źródłami pola elektromagnetycznego.

Legenda do grafiki:
OD GÓRY: 
SPEKTRUM ELEKTROMAGNETYCZNE 
STATYCZNE POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE 
ZMIENNE POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE 
URZĄDZENIA DOMOWE (SUSZARKI DO WŁOSÓW, TELEWIZORY) 
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE I MIKROFALE 
PODCZERWIEŃ 
ŚWIATŁO WIDZIALNE 
ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE 
PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE 
PROMIENIOWANIE JĄDROWE 
OD CZĘSTOTLIWOŚCI ZEROWYCH DO WYSOKICH 
NIEJONIZUJĄCE JONIZUJĄCE  

Pole elektromagnetyczne tworzy się, gdy do sieci elektrycznej podłączamy urządzenie elektryczne, takie jak lodówkę, suszarkę do włosów czy komputer.  

Wiele urządzeń elektrycznych nie tylko wytwarza pole elektromagnetyczne, ale wręcz potrzebuje go do działania. Telewizja, radio, telefony komórkowe i bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania, nianie elektroniczne czy systemy komunikacji służb ratunkowych wykorzystują pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych. Dotyczy to też technologii bezprzewodowych, jak Wi-Fi, które coraz częściej wykorzystywane są do tworzenia sieci komputerowych czy łączenia z internetem.  

Uwaga: Cykl „Zrozumieć PEM” (PEM Explained) koncentruje się na częstotliwościach radiowych widma elektromagnetycznego wykorzystywanych do dostarczania usług mobilnych i bezprzewodowych. 

Więcej informacji... 

Czym jest PEM - L2

Czym jest PEM? 
Widmo pola elektromagnetycznego 
Źródła pola elektromagnetycznego w życiu codziennym 
Czym jest promieniowanie jonizujące? 
Czym jest promieniowanie niejonizujące? 
Bezpieczeństwo pól elektromagnetycznych  
Czy fale radiowe są bezpieczne? 
Broszura z informacjami o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie 

Czym jest PEM?

PEM to skrót wyrazów pole elektromagnetyczne, zwane również promieniowaniem elektromagnetycznym (po angielsku electromagnetic field - EMF, electromagnetic radiation - EMR) lub energią elektromagnetyczną (electromagnetic energy - EME). Pola elektromagnetyczne są wszechobecne w naszym otoczeniu. Ziemia, Słońce, jonosfera – to wszystko stanowi naturalne źródła PEM.  

do góry

Widmo pola elektromagnetycznego

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
WIDMO ELEKTROMAGNETYCZNE  
STATYCZNE  
PEM (LINIE ENERGETYCZNE)  
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE  
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE (RF) I MIKROFALE  
PODCZERWIEŃ  
ŚWIATŁO WIDZIALNE  
ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE  
PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE  
PROMIENIOWANIE JĄDROWE  
NIEJONIZUJĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE JONIZUJĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
PRĄD INDUKOWANY  
WYTWARZANIE CIEPŁA  
CIEPŁO POWIERZCHNIOWE  
REAKCJE FOTOCHEMICZNE  
ROZPAD WIĄZAŃ CHEMICZNYCH  
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
DŁUGOŚĆ FALI  

do góry

Źródła pola elektromagnetycznego w naszym codziennym życiu  

Pola elektromagnetyczne są obecne wszędzie w naszym otoczeniu, w domu, w szkole, w pracy. Pola elektromagnetyczne generowane są zarówno przez źródła naturalne jak i przez urządzenia wykonane przez człowieka.  

Naturalne źródła pola elektrycznego i magnetycznego to m.in.:  

 • Pole magnetyczne Ziemi (dlatego igła kompasu wskazuje północ) 
 • Piorun (pioruny generują PEM) 
 • Światło widzialne (które możemy dostrzec dzięki promieniowaniu optycznemu)  

Źródła pola elektromagnetycznego wytworzone przez człowieka:  

 • Urządzenia elektryczne  
  - odkurzacze  
  - suszarki do włosów  
  - lodówki  
   
 •  Urządzenia radiokomunikacyjne  
  - radio AM / FM i telewizja  
  - systemy radiowe służb ratunkowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) 
  - kontrola lotów  
  - telefony bezprzewodowe  
  - piloty zdalnego sterowania  
  - telefony komórkowe 
  - modemy Wi-Fi  

do góry

Czym jest promieniowanie jonizujące?

Niektóre fale elektromagnetyczne niosą ze sobą tak duże ilości energii, że są w stanie jonizować cząsteczki materii i w konsekwencji doprowadzać do rozpadu wiązań chemicznych pomiędzy cząsteczkami. Promienie rentgenowskie wykorzystywane zarówno w celach diagnostycznych jak i terapeutycznych (radioterapia), promienie gamma (emitowane przez substancje radioaktywne) oraz promieniowanie kosmiczne posiadają właściwości jonizujące, stąd nazywa się je promieniowaniem jonizującym.  

do góry

Czym jest promieniowanie niejonizujące

Pole elektromagnetyczne, które nie jest w stanie doprowadzić do rozpadu wiązań międzycząsteczkowych zwane jest promieniowaniem niejonizującym. Wiele nienaturalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które otaczają nas każdego dnia (w tym sygnały częstotliwości radiowych) emitują promieniowanie niejonizujące. Innymi słowy, ilość niesionej przez to pole energii nie jest w stanie naruszyć wiązań chemicznych wewnątrz komórek i tkanek.  

do góry

Bezpieczeństwo pól elektromagnetycznych

Codzienny kontakt z polami elektromagnetycznymi to nic nowego. Ludzie od zawsze byli narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł naturalnych. Źródła PEM skonstruowane przez człowieka stały się bardzo popularne w minionym stuleciu ze względu na postęp technologiczny i rozwój komunikacji radiowej.  

Badania naukowe prowadzone od dziesięcioleci umożliwiły krajowym i międzynarodowym instytucjom zajmującym się zdrowiem wyznaczenie limitów bezpieczeństwa dotyczących kontaktu z promieniowaniem elektromagnetycznym. Limity bezpieczeństwa różnią się w zależności od rodzaju pola, natomiast uwzględniają duże marginesy bezpieczeństwa z myślą o dodatkowej ochronie.  

do góry

Czy fale (częstotliwości) radiowe są bezpieczne?

Fale radiowe to część zakresu niejonizującego widma elektromagnetycznego. Od ponad pół wieku prowadzone są badania naukowe nad potencjalnym wpływem na zdrowie systemów radiokomunikacyjnych, m.in. telefonów komórkowych, stacji bazowych i innych usług bezprzewodowych.  

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia tak dorosłych jak i dzieci. 

W odniesieniu do PEM i jego wpływu na zdrowie, stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest następujące:  

"Potencjalne skutki zdrowotne kontaktu z różnymi rodzajami promieniowania z całego spektrum fal elektromagnetycznych, w tym z telefonów komórkowych i stacji bazowych, były i są przedmiotem kompleksowych badań. Wszystkie dotychczasowe analizy wykazały, że ekspozycja na promieniowanie mieszczące się w limitach promieniowania PEM wyznaczonych przez ICNIRP w roku 1998 i podtrzymanych w 2019, obejmujące całe spektrum częstotliwości tj. 0-300 GHz, nie powoduje żadnych znanych negatywnych skutków dla zdrowia. Jednak, nadal istnieją niezbadane aspekty w tym obszarze i należy je uzupełnić przed wydaniem ostatecznej oceny zagrożeń dla zdrowia." 
 
Podsumowanie badania WHO http://www.who.int/peh-emf/research/en/

Pobierz Broszurę z informacjami o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

do góry

Materiały dodatkowe

Czym jest PEM? - L3

PEM – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE  

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY