ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA – INFORMACJE OGÓLNE

Wstęp

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, w skrócie WHO) jest organem kierującym i koordynującym działania dotyczące zdrowia w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Obowiązki WHO: 

  • Kierowanie globalnymi działaniami zdrowotnymi;  
  • Opracowywanie planu badań zdrowotnych;  
  • Wyznaczanie norm i standardów;  
  • Prezentowanie alternatyw zasad opartych o dowody;  
  • Wsparcie techniczne dla krajów; oraz  
  • Monitorowanie i ocena trendów zdrowotnych.  

 

PROJEKT EMF ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA  

Pola elektromagnetyczne (EMF) wszystkich częstotliwości to jedno z najpowszechniejszych i najszybciej obecnie rozwijających się zjawisk. Zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia, zawierającej zobowiązanie do ochrony zdrowia publicznego i reagowania na obawy społeczeństw, WHO rozpoczęła realizację międzynarodowego Projektu EMF (PEM) w roku 1996. Celem Projektu EMF (PEM) jest ocena dowodów naukowych dotyczących potencjalnych skutków zdrowotnych PEM w zakresie częstotliwości od 0 do 300 GHz. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na Stronie Projektu EMF Project  


Źródło: Projekt EMF

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
STRUKTURA PROJEKTU EMF ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA  
PROJEKT EMF WHO  
SEKRETARIAT  
MIĘDZYNARODOWY KOMITET DORADCZY  
KOMITET DS. KOORDYNACJI BADAŃ  
KOMITET DS. STANDARYZACJI  
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE IARC, INCIRP I IN.  
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE  
WŁADZE PAŃSTWOWE  
 
EMF – PEM, pole elektromagnetyczne  
IARC – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, Agencja Światowej Organizacji Zdrowia  
ICNIRP – Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym  

W obszarze PEM funkcjonuje wiele ważnych grup doradzających Światowej Organizacji Zdrowia, m.in. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer (IARC)), Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP))  

Historia badań PEM

Schemat prezentujący historię badań nad PEM pokazuje główne analizy i projekty badawcze stanowiące podstawę wyznaczonych później przez WHO Środowiskowych Kryteriów Zdrowia, według których dokonywane będą oceny zagrożeń zdrowotnych związanych z ekspozycją na PEM. 
 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
HISTORIA BADAŃ NAD EMF I WPŁYWEM NA ZDROWIE  
ICNIRP  
MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOT. EKSPOZYCJI NA EMF 
 
INTERPHONE  
BADANIE DOT. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I RAKA  
 
IARC  
ANALIZA DOWODÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI (PROMIENIOWANIE RF W TYM TELEFONY KOMÓRKOWE)  
 
WHO  
OCENA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH  
 
ICNIRP  
MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOT. EKSPOZYCJI  
 
HISTORIA BADAŃ  
MIĘDZYNARODOWA BAZA DANYCH  
 
BADANIA SĄ STALE PROWADZONE W CELU UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH INFORMACJI  

 

Przydatne strony internetowe

Program EMF WHO - http://www.who.int/emf
ICNIRP – http://www.icnirp.org/
IARC - http://www.iarc.fr/