MAŁE KOMÓRKI (ang. SMALL CELLS) A ZDROWIE - L1

Małe komórki (ang. small cells) to małe radiowe stacje bazowe stanowiące uzupełnienie większej sieci, których zadaniem jest poprawa zasięgu, pojemności oraz obsługa nowych usług i wrażeń dla użytkowników.  

Istnieją różne typy małych komórek, różniących się zasięgiem, mocą i wyglądem. Najmniejsze modele przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń pracują z mocą podobną do mocy modemu Wi-Fi i zwane są czasem femtokomórkami (ang. femtocells). Największe modele zaprojektowane do użytku zewnętrznego na terenach miejskich lub wiejskich składają się z małej szafki sprzętowej i małych anten. Montuje się je na istniejących konstrukcjach, takich jak sygnalizacja świetlna, słupy energetyczne czy budynki.  

Potencjalny wpływ technologii radiowych na zdrowie człowieka został kompleksowo zbadany przez niezależnych ekspertów zdrowotnych, którzy stwierdzili, że urządzenia spełniające wyznaczone normy bezpieczeństwa nie mają wpływu na zdrowie.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych i zdrowia, WHO stwierdza: 

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 
 
Artykuł informacyjny Światowej Organizacji Zdrowia na temat stacji bazowych i technologii bezprzewodowych (WHO Base Stations and Wireless Networks Backgrounder) 

 

Więcej informacji...

MAŁE KOMÓRKI (ang. SMALL CELLS) A ZDROWIE - L2

Czym są małe komórki? 
Jaką moc wyjściową generują małe komórki?  
Jakie badania zostały przeprowadzone?  
Czy istnieją limity bezpieczeństwa dotyczące promieniowania radiowego? – Czy małe komórki je spełniają? 
A co z wpływem na zdrowie dzieci?

CZYM SĄ MAŁE KOMÓRKI? 

Małe komórki (ang. small cells) to małe radiowe stacje bazowe stanowiące uzupełnienie większej sieci, których zadaniem jest poprawa zasięgu, pojemności oraz obsługa nowych usług i wrażeń dla użytkowników. 

Istnieją różne typy małych komórek, różniących się zasięgiem, mocą i wyglądem. Najmniejsze modele przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń pracują z mocą podobną do mocy modemu Wi-Fi i zwane są czasem femtokomórkami (ang. femtocells). Największe modele zaprojektowane do użytku zewnętrznego na terenach miejskich lub wiejskich składają się z małej szafki sprzętowej i małych anten. Montuje się je na istniejących konstrukcjach, takich jak sygnalizacja świetlna, słupy energetyczne czy budynki. 

 

Domowe małe komórki wewnętrzne – zwane femtokomórkami

do góry

JAKĄ MOC WYJŚCIOWĄ GENERUJĄ MAŁE KOMÓRKI? 

Małe komórki generują małą moc wyjściową. Zwykle sięga ona 1 W w przypadku domowych urządzeń wewnętrznych oraz, najczęściej, do 40 W w przypadku urządzeń do zastosowań miejskich lub dla terenów wiejskich. Moc poszczególnych urządzeń jest różna w zależności od sposobu korzystania z nich.  

do góry

JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE? 

W trakcie działania małe komórki  emitują fale radiowe (RF) o bardzo niskim natężeniu (zwane również polem elektromagnetycznym). Bezpieczeństwo fal radiowych jest kompleksowo badane od ponad 50 lat.  

Olbrzymia i ciągle rosnąca baza wyników badań naukowych jest stale weryfikowana na całym świecie przez liczne zespoły ekspertów, instytucje rządowe oraz organizacje określające obowiązujące standardy i zajmujące się zdrowiem. Wszystkie z nich prowadzą do tego samego naukowego wniosku: brak jest potwierdzonych dowodów na jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie fal radiowych wykorzystywanych w systemach łączności bezprzewodowej. 

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA RADIOWEGO I CZY MAŁE KOMÓRKI/ PUNKTY DOSTĘPOWE JE SPEŁNIAJĄ?  

Tak. Małe komórki muszą spełniać te same standardy bezpieczeństwa obowiązujące pozostałe urządzenia bezprzewodowe. Limity bezpieczeństwa zostały ustanowione przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Standardy te zostały powszechnie przyjęte przez UE oraz rządy na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

do góry

A CO Z WPŁYWEM NA ZDROWIE DZIECI? 

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci leży na sercu nam wszystkim. Wyznaczone standardy, obowiązujące małe komórki oraz pozostałe urządzenia radiowe i bezprzewodowe, uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, który zapewnia ochronę wszystkich użytkowników, w tym dzieci.  

do góry

Dodatkowe materiały... 

MAŁE KOMÓRKI (ang. SMALL CELLS) A ZDROWIE - L3

MAŁE KOMÓRKI – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY