GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Zachęcamy do głębszego zrozumienia obszarów promieniowania radiowego oraz jego wpływie na zdrowie.

Niniejsza strona zawiera zewnętrzne linki do źródeł pełnych miarodajnych informacji.

ORGANIZACJE I INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE

> Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) – Międzynarodowy Projekt PEM, Genewa, Szwajcaria

> IARC International Agency for Research on Cancer – Amerykańskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem)

> ICNIRP International Commission on Non-Ionising Radiation Protection - Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym

> International Electrotechnical Commission – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Międzynarodowy organ opracowujący standardy dla sprzętu elektrycznego

> Projekt 3GPP (3rd Generation Partnership Project)  - skupiający organizacje wyznaczające standardy łączności mobilnej

> GSM Association Międzynarodowe stowarzyszenie operatorów sieci komórkowych

> Mobile & Wireless Forum (MWF) Międzynarodowe stowarzyszenie producentów telefonów i sprzętu komórkowego

> Bioelectromagnetics Society  - Stowarzyszenie Bioelektromagnetyczne. Stowarzyszenie promujące badania naukowe PEM oraz biologicznych interakcji

> Komisja Europejska – Informacje o PEM i jego wpływie na zdrowie

ORGANIZACJE I INICJATYWY KRAJOWE

> Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) - Australijska Agencja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Nuklearnego

> ARPANSA PEM and Health Fact Sheets – Materiały informacyjne ARPANSA o PEM i jego wpływie na zdrowie

> Australian Communication and Media Authority (ACMA) – Australijski Regulator ds. Łączności i Mediów

> Elettra 2000 Consortium – Konsorcjum Elettra 2000

> Australian Centre for Electromagnetic Bioeffects Research (ACEBR)Australijskie Centrum Badań  nad Bioefektami Elektromagnetycznymi

> FEMU

> French Health and Radio frequencies foundation – Francuska fundacja ds. zdrowia i częstotliwości radiowych

> Public Health England (UK) – Ministerstwo  Zdrowia, Wlk. Brytania

> Health Canada - Consumer Radiation – Ministerstwo Zdrowia, Kanada – Promieniowanie w produktach konsumenckich

> Health Council of the Netherlands – Holenderska Rada ds. Zdrowia

> Independent Expert Group on Mobile Phones (UK Stewart Group) – Niezależna Grupa Ekspercka ds. Telefonów Komórkowych

> National Collaborating Centre for Environmental Health (Canada) – Krajowe Centrum Współpracy ds. Zdrowia (Kanada)

> Sense about Science (UK)  - organizacja charytatywna

> Swedish Radiation Safety Authority – Szwedzki Regulator Bezpieczeństwa Promieniowania

> Swiss Federal Office of Public Health – Szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego

> UK Mobile Operators Association – Brytyjskie stowarzyszenie operatorów komórkowych

> US Federal Communications Commission - wireless devices and health – Amerykańska Federalna Komisja ds. Telekomunikacji

> US Food and Drug Administration - information on cell phones – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków

> US National Institute for Occupational Health and Safety - Phones & HealthAmerykański Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Telefony a zdrowie