DECT A ZDROWIE - L1

Skrót DECT oznacza Digital Enhanced Cordless Telecommunication, czyli system cyfrowej łączności bezprzewodowej. DECT to popularny standard wykorzystywany przez stacjonarne telefony bezprzewodowe, umożliwiający przesył głosu, danych oraz obsługę aplikacji sieciowych w środowiskach użytkowników indywidualnych, firmowych i w obiektach publicznych. Wiele modeli telefonów bezprzewodowych wykorzystywanych w domach bazuje na technologii DECT. 

 

Standard DECT działa w zakresie częstotliwości od 1880 do 1950 MHz. Wyjściowa moc sprzętu DECT jest niezwykle niska, wynosi od 0 do 0,01 W dla typowych słuchawek i od 0,01 do 0,12 W dla stacjonarnych stacji bazowych. Przeprowadzono wiele badań analizujących potencjalne skutki zdrowotne technologii radiowych. 

 

W odniesieniu do zestawów i stacji bazowych DECT, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sformułowała następujące stanowisko:  

 

“Telefony przenośne działają na mocach niższych niż telefony komórkowe. Dzieje się tak ze względu na bliskie odległości pomiędzy słuchawką telefonu a jego stacją bazową, zatem nie ma potrzeby wytwarzania silnych pól elektromagnetycznych w celu przesyłu sygnału na duże odległości. W rezultacie natężenie pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez te urządzenia jest pomijalne” 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index3.html

Więcej informacji...

DECT A ZDROWIE - L2

Czym jest DECT? 
Jak działa DECT? 
Czy DECT jest bezpieczne? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa dotyczące ekspozycji na fale radiowe? 
Czy dzieci mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń DECT?

CZYM JEST DECT? 

Skrót DECT oznacza Digital Enhanced Cordless Telecommunication, czyli system cyfrowej łączności bezprzewodowej. DECT to popularny standard wykorzystywany przez telefony bezprzewodowe, umożliwiający przesył głosu, danych oraz obsługę aplikacji sieciowych w środowiskach użytkowników indywidualnych, firmowych i w obiektach publicznych. Wiele modeli telefonów bezprzewodowych wykorzystywanych w domach bazuje na technologii DECT. 

DECT, podobnie jak inne systemy komunikacji radiowej, na wykorzystaniu fal radiowych lub energii radiowej do transmitowania i odbierania sygnału. 

 
do góry

JAK DZIAŁA DECT? 

Systemy DECT wykorzystywane są zarówno w domach jak i w biurach i oferują zasięg do 300 m. Standard DECT działa w zakresie częstotliwości od 1880 do 1950 MHz. Wyjściowa moc sprzętu DECT jest niezwykle niska, wynosi od 0 do 0,01 W dla typowych słuchawek i od 0,01 do 0,12 W dla stacjonarnych stacji bazowych (baz DECT).  

DECT jest systemem typu TDMA (Time Division Multiple Access) czyli systemem wielodostępu z podziałem czasowym, co oznacza że kanał radiowy, w którym działa dzieli się na wiele przedziałów czasowych. Każdy z tych przedziałów może zostać przydzielony do bezprzewodowej słuchawki. Stacja bazowa DECT transmituje sygnał pulsujący tak, aby połączone z bazą słuchawki zsynchronizowały się i mogły odbierać rozmowy.  

Gdy słuchawka odbiera sygnał rozmowy, odsyła do bazy sygnał jedynie w przedziale czasowym przydzielonym słuchawce. W ten sposób system DECT jest w stanie obsłużyć wiele rozmów jednocześnie. Konfiguracja biurowa zwykle dysponuje wieloma stacjami bazowymi, natomiast w domu zwykle działa jedna stacja bazowa.  

Aby zobaczyć jak działa DECT kliknij tutaj - DECT Forum 

do góry

CZY DECT JEST BEZPIECZNE? 

Urządzenia DECT w trakcie pracy emitują fale radiowe (inaczej pole elektromagnetyczne, PEM) o bardzo niskim natężeniu. Warto pamiętać, że korzystanie z fal radiowych jest częścią naszego codziennego życia i zapewnia nam wiele korzyści, rozrywkę z telewizji oraz radia, a także coraz szybciej rozwijające się usługi komunikacji bezprzewodowej.  

Ze względu na już długie funkcjonowanie, badania bezpieczeństwa fal (częstotliwości) radiowych są prowadzone na szeroką skalę od ponad 50 lat. Olbrzymia i ciągle rosnąca baza wyników badań naukowych jest stale weryfikowana przez liczne zespoły ekspertów, instytucje rządowe, organizacje określające obowiązujące standardy oraz zajmujące się zdrowiem na całym świecie. Wszystkie z nich prowadzą do tego samego naukowego wniosku: brak jest potwierdzonych dowodów na jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie fal radiowych wykorzystywanych w systemach komunikacji bezprzewodowej. 

W odniesieniu do słuchawek i stacji bazowych DECT, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Stacjonarne telefony bezprzewodowe działają ze znacznie niższą intensywnością niż telefony komórkowe. Dzieje się tak ze względu na bliską odległość od stacji bazowych, a więc nie muszą generować silnego pola elektromagnetycznego na dużą odległość. W efekcie moc pola elektromagnetycznego generowanego w pobliżu tych urządzeń jest pomijalna.” 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index3.html

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na fale radiowe. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich przed wszelkimi znanymi zagrożeniami. Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

Produkty DECT podlegają tym standardom. W Unii Europejskiej zgodność z tymi standardami oznacza się znakiem CE. Ze względu na wyjątkowo niską moc wyjściową, fale radiowe wytwarzane przez urządzenia DECT generują promieniowanie o mocy znacznie poniżej wyznaczonych limitów. 

do góry

CZY DZIECI MOGĄ BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ DECT? 

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci leży na sercu nam wszystkim. Urządzenia DECT podlegają wymogom bezpieczeństwa rekomendowanym przez WHO. Standardy te biorą pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, uwzględniając znaczny margines bezpieczeństwa.  

do góry

Materiały dodatkowe...

DECT A ZDROWIE - L3

DECT – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY