WIMAX A ZDROWIE - L1

WiMAX, będący skrótem od Worldwide Interoperability for Microwave Access, to technologia telekomunikacyjna do różnego rodzaju bezprzewodowego przesyłania danych na duże odległości.   

WiMAX to bezprzewodowa alternatywa dla internetowych łączy przewodowych oraz łączy DSL (digital subscriber lines). Sieci WiMAX oferują wiele wariantów połączeń szerokopasmowych. Sieci WiMax to najprościej mówiąc większa wersja Wi-Fi. 

Urządzenia osobiste obsługujące standard WiMAX, podczas pracy emitują fale radiowe, zwane też polem elektromagnetycznym, o niskim natężeniu. 

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych i wpływu tej technologii na zdrowie, WHO stwierdza:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Fact sheet 304 

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013 

 Więcej informacji...

WIMAX A ZDROWIE - L2

Czym jest WiMax? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa dotyczące promieniowania radiowego?  
Czy wimax jest bezpieczny – co mówią eksperci?  
A co ze zdrowiem dzieci? 
Czy urządzenia WiMax spełniają standardy bezpieczeństwa? 
Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? 

CZYM JEST WIMAX? 

WiMAX to skrót od Worldwide Interoperability for Microwave Access. Jest to standard sieci metropolitalnej obsługujący szerokopasmowy dostęp do internetu.  

WiMAX, jako standard bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego internetu, stanowi alternatywę łączy przewodowych oraz linii DSL (digital subscriber lines). Sieci WiMAX oferują wiele wariantów połączeń szerokopasmowych. Sieci WiMax to najprościej mówiąc większa wersja Wi-Fi. 

 

Sieci WiMax umożliwiają bezprzewodowe połączenie z internetem za pośrednictwem stacji bazowych i punktów dostępu.

do góry 

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA RADIOWEGO?  

Tak. Urządzenia osobiste obsługujące standard WiMAX podlegają tym samym standardom co pozostałe urządzenia radiowe, takie jak telefony komórkowe czy stacje bazowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie międzynarodowych standardów, jak limity wyznaczone przez Międzynarodową KomisjęOchrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), które zostały przyjęte przez rządy i agencje zdrowia na całym świecie.  

Przyjęte standardy wyznaczają limity promieniowania dla urządzeń i uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia konsumentów i całego społeczeństwa.  

do góry 

CZY WIMAX JEST BEZPIECZNY – CO MÓWIĄ EKSPERCI? 

Urządzenia osobiste obsługujące standard WiMAX, podczas pracy emitują fale radiowe, zwane też polem elektromagnetycznym, o niskim natężeniu. Technologie radiowe to obecnie codzienność nas wszystkich. Dostarczają nam rozrywki w postaci oglądania telewizji czy słuchania radia, a także umożliwiając korzystanie z kolejnych usług łączności bezprzewodowej. 

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. 

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci WiMax i ich wpływu na zdrowie, Światowa Organizacja zdrowia (WHO) stwierdza:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe wywołują negatywne skutki zdrowotne.”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Fact sheet 304

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013  

do góry 

A CO ZE ZDROWIEM DZIECI? 

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci leży na sercu nam wszystkim. Urządzenia obsługujące standard WiMAX podlegają wymaganiom bezpieczeństwa zalecanym przez WHO i inne organizacje zdrowotne. Standardy te zapewniają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, w tym dzieci, uwzględniając znaczny margines bezpieczeństwa.  

do góry 

CZY URZĄDZENIA OSOBISTE OBSŁUGUJĄCE STANDARD WIMAX SPEŁNIAJĄ WYMAGANIABEZPIECZEŃSTWA DOT. POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (PEM)? 

Urządzenia obsługujące standard WiMAX są sprawdzane w zakresie tego czy spełniają standardy bezpieczeństwa dot. fal radiowych przyjęte przez organizacje na całym świecie. Weryfikacja ta realizowana jest według regulacji i wytycznych przyjętych przez odpowiednie organy na całym świecie.  

do góry 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DODATKOWE INFORMACJE? 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych:  

WHO [ www.who.int/peh-emf ] 
ICNIRP [ www.icnirp.org] 
Mobile Manufacturers Forum [ www.mmfai.org ] 
WiMAX Forum [ www.wimaxforum.org ] 

do góry 

Materiały dodatkowe...

WIMAX A ZDROWIE - L3

WIMAX – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY