MITY O TELEFONACH KOMÓRKOWYCH – FAKT CZY FIKCJA

W tej sekcji analizujemy niektóre mity często kojarzone z telefonami komórkowymi i technologiami bezprzewodowymi.  

Czy przy pomocy telefonu komórkowego możemy ugotować jajko?  
Czy przy użyciu telefonu komórkowego możemy uprażyć popcorn?  
Czy telefon komórkowy może spowodować eksplozję na stacji benzynowej? 
Czy telefon komórkowy może przyciągać pioruny w czasie burzy? 
Czy sygnały sieci komórkowych przyczyniają się do zmniejszania populacji pszczół? 
Czy "osłony" ograniczają promieniowanie telefonów lub czynią je bezpieczniejszymi? 

CZY PRZY POMOCY TELEFONU KOMÓRKOWEGO MOŻEMY UGOTOWAĆ JAJKO?  

Jednym z popularnych mitów internetowych jest informacja, że przy użyciu telefonu komórkowego możemy ugotować jajko. Mówi się, że jajko umieszczone pomiędzy 2 telefonami, za pomocą których prowadzona jest rozmowa telefoniczna ugotowałoby się w ciągu 65 minut. Czy to może być prawda?  

Najprostsza odpowiedź brzmi – NIE. Telefony komórkowe pracują na bardzo małej mocy (maks. 0,25W), więc zakładając, że gdyby całą moc skumulować w jajku, wzrost jego temperatury byłby niewielki. Jej wartość na pewno byłaby o wiele za mała, aby ugotować jajko, bo do tego potrzeba ok. 70 stopni Celsjusza lub więcej. 

Więcej informacji...

do góry

CZY TELEFON KOMÓRKOWY JEST W STANIE UPRAŻYĆ POPCORN? 

W maju 2008 po internecie krążyły filmiki, w których twierdzono, że możliwe jest upieczenie popcornu przy użyciu energii elektromagnetycznej z trzech lub czterech pracujących telefonów komórkowych. Te filmiki to mistyfikacje.  

Twierdzenie, że energia fal radiowych kilku telefonów komórkowych mogłaby posłużyć do zrobienia popcornu nie może być prawdziwe, gdyż generowana energia promieniowania w najmniejszym stopniu nie jest wystarczająca do upieczenia popcornu.  

Firma Cardo Systems przyznała, że była autorem filmów wideo i że są one „fikcyjnymi i humorystycznymi złudzeniami optycznymi opracowanymi wyłącznie w celach rozrywkowych. 

Więcej informacji...

do góry

CZY TELEFON KOMÓRKOWY MOŻE SPOWODOWAĆ EKSPLOZJĘ NA STACJI BENZYNOWEJ? 

Telefony komórkowe nie powodują eksplozji na stacjach benzynowych. Według informacji UK Institute of Petroleum, brak jest dowodów na to, że gdziekolwiek na świecie telefon komórkowy kiedykolwiek spowodował wybuch na stacji benzynowej.  

Ilość energii promieniowania radiowego generowana przez telefon jest zbyt mała, aby spowodować zapłon benzyny.  

W roku 1991 brytyjski oddział koncernu Shell przeprowadził ocenę zagrożeń promieniowania radiowego generowanego przez telefony komórkowe i wyniki tej oceny wskazały, że telefony takie nie stanowią znaczącego zagrożenia. Zdecydowanie największym zagrożeniem na stacjach, obok palenia tytoniu czy zapałek, jest samochód.  

Więcej informacji... 

do góry

CZY TELEFON KOMÓRKOWY MOŻE PRZYCIĄGAĆ PIORUNY W CZASIE BURZY? 

W przeciwieństwie do niektórych doniesień medialnych, Amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanu i Atmosfery (NOAA) wyjaśnia, że “Telefony komórkowe, drobne przedmioty metalowe, biżuteria i tego typu przedmioty nie przyciągają piorunów..... Pioruny uderzają w wyższe obiekty." 

"Zdarzają się uderzenia piorunów w ludzi, ale tylko dlatego że osoby te znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Niewłaściwe miejsce to gdziekolwiek na zewnątrz. Niewłaściwa pora to każda pora, podczas burzy.”  

W przypadku burz z piorunami zawsze najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Wytyczne na temat tego jak ograniczyć ryzyko uderzenia piorunem można znaleźć na stronach internetowych takich organizacji jak NOAA czy w informatorach rządów krajowych

Więcej informacji...

do góry

CZY SYGNAŁY SIECI KOMÓRKOWYCH PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZMNIEJSZANIA POPULACJI PSZCZÓŁ?  

Wykluczono jakiekolwiek powiązania między sygnałem sieci komórkowych a spadkiem populacji pszczół.  

Departament Rolnictwa USA oświadczył, że brak jest powiązań między telefonami komórkowymi a zjawiskiem CCD. Przedstawiciele departamentu cytują Stefana Kimmela, naukowca prowadzącego badania w Niemczech, który także stwierdził, że „nie ma związku pomiędzy naszym malutkim badaniem a zjawiskiem CCD… Wszelkie inne stwierdzenia to kłamstwa.” Liczne doniesienia medialne zawierały stwierdzenie przypisywane Albertowi Einsteinowi, ale nie wiadomo czy on rzeczywiście je wypowiedział. Ponadto, przeprowadzone w roku 1981 badanie pszczół poprzez eksponowanie ich na sygnały o częstotliwości 2450MHz, o wiele wyższym natężeniu, nie ujawniły żadnego wpływu na zachowanie pszczół.  

Portal vnunet.com także podaje sprawdzone informacje:  

"Obawy, jakoby to sygnał telefonów komórkowych był odpowiedzialny za dramatyczny spadek populacji pszczół okazały się nieuzasadnione, co udowodniło nowe badanie, które wskazało na rzeczywistego sprawcę tego problemu.  

Naukowcy z Landau University w Koblenz w kwietniu opublikowali badanie sugerujące, że sygnały telefonii komórkowej „mylą” pszczoły. Naukowcy stwierdzili, że to właśnie ten czynnik powodował rozprzestrzenianie się zespołu CCD, tj. Colony Collapse Disorder, doprowadzając do padania pszczół.  

Zespół chorobowy CCD spowodował śmierć do 90 procent pszczół hodowanych dla celów komercyjnych w USA, powodując zagrożenie dla wartych 8 mld dolarów upraw zależnych od zapylania przez pszczoły.  

Jednak naukowcy z uniwersytetów amerykańskich odkryli wirus, który ich zdaniem odpowiedzialny jest za ginięcie pszczół. Uważają, że wirus ten przybył do Stanów wraz z importowanymi pszczołami i mlekiem pszczelim i szybko rozprzestrzenił się w pasiekach.”  

czytaj na vnunet.com ... 

do góry

CZY "OSŁONY" OGRANICZAJĄ PROMIENIOWANIE TELEFONÓW LUB CZYNIĄ JE BEZPIECZNIEJSZYMI? 

Od czasu do czasu pojawiają się produkty, które według sprzedawców zwiększają bezpieczeństwo używania telefonów komórkowych. Produkty takie to zwykle etui z osłoną, nakładki na słuchawki, klipsy/pokrywy na antenę, przyciski absorbujące promieniowanie lub chipy „neutralizujące”.  

Telefon komórkowy automatycznie pracuje z mocą o najniższym poziomie pozwalającym utrzymać dobrą jakość połączenia. Dołączanie do telefonu akcesoriów, które zakłócają jego normalną pracę może obniżyć jego wydajność. Może to doprowadzić do:  

  • Ograniczenia zasięgu,  
  • Ograniczenia trwałości baterii,  
  • Zwiększenia temperatury generowanej przez telefon,  
  • Zwiększania mocy nadajnika (do określonego maksimum).  

Telefony komórkowe projektuje się tak, aby spełniały standardy bezpieczeństwa wyznaczone na podstawie danych naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że wszelkie produkty „osłonowe” są niepotrzebne, a skuteczność wielu tych akcesoriów w ograniczaniu promieniowania radiowego pozostaje nieudowodniona.  

Agendy zajmujące się ochroną konsumencką oraz przestrzeganiem zasad uczciwego handlu w USA, Australii i Nowej Zelandii wygrywały w przeszłości procesy sądowe z niektórymi producentami i sprzedawcami takich akcesoriów, którzy byli pozywani za bezpodstawne twierdzenia o skuteczności ich produktów.  

Informacje GSMA – zestawy hands-free i osłony  
Artykuł informacyjny GSMA – osłony telefonów komórkowych i patenty  
Telefony komórkowe a zdrowie – Informacje dodatkowe i linki  
 
Światowa Organizacja zdrowia (WHO) zaleca: 

“Skuteczność urządzeń komercyjnych mających ograniczać promieniowanie fal radiowych nigdy nie została udowodniona.”  

WHO przedstawiła również informacje o tym jak skutecznie ograniczać promieniowanie z telefonów komórkowych: 

“Oprócz korzystania z zestawów hands-free, dzięki czemu podczas prowadzenia rozmów telefon pozostaje oddalony od głowy i reszty ciała, promieniowanie można również zmniejszać poprzez ograniczanie długości rozmów. Korzystanie z telefonu w miejscach o dobrym zasięgu pozwala na zmniejszenie mocy nadawania telefonu.” 

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe   

do góry

WIĘCEJ MITÓW JUŻ WKRÓTCE.....