TELEFONY KOMÓRKOWE A ZDROWIE - L3

TELEFONY KOMÓRKOWE – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY  

TELEFONY KOMÓRKOWE A ZDROWIE - L2

Wstęp  
Jak działają telefony komórkowe? 
Z jakiej mocy korzysta telefon komórkowy? 
Kiedy telefony komórkowe działają z najniższą mocą? 
Czy telefony komórkowe są bezpieczne? 
Czy telefony komórkowe są bezpieczne dla dzieci?  
Korzystanie z zestawów hands-free 
Broszura o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie  

Opis ogólny  

Telefon komórkowy to w zasadzie niewielki nadajnik i odbiornik radiowy o małej mocy podłączony do sieci komórkowej, umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych.  

Telefony komórkowe korzystają z fal (częstotliwości) radiowych do wysyłania i odbierania rozmów, wiadomości tekstowych, poczty elektronicznej, zdjęć, przeglądania stron internetowych, oglądania telewizji i ściągania plików. Sygnał radiowy wysyłany jest do najbliższej stacji bazowej, która przekazuje go do cyfrowego systemu telefonicznego i dalej do głównej sieci telefonicznej. W ten sposób sygnał dociera do odbiorcy rozmowy, ponownie za pośrednictwem stacji bazowej, jeśli dzwonimy na inny telefon komórkowy.  

do góry

Jak działają telefony komórkowe? 

Po włączeniu, telefon co pewien czas komunikuje się ze stacją bazową zapewniającą sygnał dla danego obszaru. W ten sposób telefon wysyła do sieci kosmórkowej dane o swoim położeniu, aby użytkownik mógł wykonać lub odebrać rozmowę w każdym miejscu objętym zasięgiem operatora. Jeśli użytkownik jest w ruchu, sygnał transmitowany przez telefon będzie identyfikowany w odpowiedniej stacji bazowej, na obszarze, po którym porusza się użytkownik.  

Za każdym razem gdy nawiązujemy lub odbieramy rozmowę przez telefon komórkowy, sygnał radiowy, w postaci fal elektromagnetycznych, przesyłany jest ze słuchawki do najbliższej stacji bazowej. Stacja bazowa przekazuje naszą rozmowę do głównej sieci telekomunikacyjnej.  

do góry

Z jakiej mocy korzysta telefon komórkowy? 

Telefon komórkowy to urządzenie o niskiej mocy. W telefonach GSM (2G) maksymalna moc nadajnika wynosiła 2 W a minimalna ok. 0,002 W. W przypadku telefonów 3G i 4G, maksymalna moc jest na niższym poziomie, a moc minimalna może być niższa ze względu na szerszy zakres dostępnych mocy. Podczas rozmowy nadajnik automatycznie obniża moc do najniższego poziomu pozwalającego utrzymać dobrej jakości połączenie. Moc jest automatycznie ograniczana, aby unikać zakłócania innych telefonów w pobliżu. To również oznacza niższe promieniowanie PEM.  

top

Kiedy telefony komórkowe działają z najniższą mocą? 

Telefony komórkowe zużywają najmniej mocy, gdy znajdują się w zasięgu dobrego sygnału. Zwykle są to miejsca w pobliżu stacji bazowej, ponieważ telefon przesyła sygnał jedynie na niewielką odległość do najbliższej stacji bazowej. Sieć automatycznie reguluje moc nadajnika w telefonie i na stacji bazowej do poziomu niezbędnego do utrzymania połączenia. Dlatego też telefony generują najmniejsze promieniowanie PEM gdy pracują w zasięgu sieci o dobrym sygnale, w pobliżu stacji bazowej.  

top

Czy telefony komórkowe są bezpieczne? 

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych prowadzone są od ponad 50 lat. 

Dane z tych badań analizowane były przez liczne zespoły ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie PEM od urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia tak dorosłych jak i dzieci. 

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe 

WHO przedstawiła również informacje o tym jak skutecznie ograniczać promieniowanie z telefonów komórkowych:  

“Oprócz korzystania z zestawów hands-free, dzięki czemu podczas prowadzenia rozmów telefon pozostaje oddalony od głowy i reszty ciała, promieniowanie można również zmniejszać poprzez ograniczanie długości rozmów. Korzystanie z telefonu w miejscach o dobrym zasięgu pozwala na zmniejszenie mocy nadawania telefonu. Korzystanie z komercyjnych urządzeń służących do ograniczania promieniowania elektromagnetycznego okazuje się nie być zbyt efektywne.” 
 
Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe  

do góry

Czy telefony komórkowe są bezpieczne dla dzieci? 

Limity bezpieczeństwa dotyczące promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia obejmują również dzieci, stąd uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa.  

W odniesieniu do dzieci, stanowisko WHO jest następujące:  

"Limity ICNIRP zostały wyznaczone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczać kontakt ludzi z polem elektromagnetycznym (PEM), w warunkach maksymalnego natężenia, co rzadko ma miejsce. Limity te uwzględniają surowe standardy bezpieczeństwa pracowników oraz jeszcze restrykcyjniejsze normy dla pozostałych użytkowników, w tym dzieci. Stąd też limity określone w wytycznych ICNIRP są bardzo restrykcyjne i opierają się na dostępnych wynikach badań naukowych." 

http://www.who.int/peh-emf/meetings/ottawa_june05/en/index4.html 

Kliknij aby uzyskać więcej informacji na temat promieniowania EMF i jego wpływu na dzieci  

do góry

Korzystanie z zestawów hands-free 

Fakt spełniania surowych norm gwarantuje, że telefony komórkowe dostępne na rynku działają poprawnie i spełniają normy promieniowania PEM. Jednak wszyscy, którzy chcą jeszcze bardziej ograniczyć kontakt z polem elektromagnetycznym mogą korzystać z zestawów podłączanych do telefonów. Oprócz łatwiejszego korzystania z telefonu, akcesoria te umożliwiają trzymanie telefonu z dala od ciała (tzw. hands-free).  

Niezależne testy potwierdzają, że używanie akcesoriów hands-free może ograniczać energię promieniowania radiowego pochłanianą przez ciało.  

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

do góry

Materiały dodatkowe...

TELEFONY KOMÓRKOWE A ZDROWIE - L3

TELEFONY KOMÓRKOWE – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY