KOMUNIKACJA RADIOWA W MIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L1

Wstęp

Łączność radiowa to część codziennego życia wszystkich współczesnych społeczeństw. Wszystkie systemy łączności radiowej wykorzystują fale elektromagnetyczne stanowiące część widma elektromagnetycznego.  

Typowe systemy obejmują telewizję, pasma radiowe AM i FM, telefony komórkowe wraz ze stacjami bazowymi, bezprzewodowy internet szerokopasmowy, sieci przywoławcze, telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie, pasma służb ratunkowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), sieci telekomunikacyjne na terenach wiejskich.  

Na całym świecie prowadzi się wiele badań analizujących potencjalny wpływ łączności radiowej oraz technologii bezprzewodowych na zdrowie człowieka.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”

Podsumowanie wpływu na zdrowie – Pkt nr 6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

 Więcej informacji...

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA W MIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L2

Wstęp
Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej?  
Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 
Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 
Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego? 
Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego?  
Plakat informacyjny o łączności radiowej  

Broszura z informacjami o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie 

Wstęp

Łączność radiowa to część codziennego życia wszystkich współczesnych społeczeństw. Wszystkie systemy łączności radiowej wykorzystują fale elektromagnetyczne stanowiące część widma elektromagnetycznego. Typowe poziomy promieniowania PEM w tle, generowanego przez systemy telekomunikacyjne są niezwykle niskie, znacząco niższe niż wymagane przez oficjalnie przyjęte wytyczne.

do góry

Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej? 

Technologia radiowa wykorzystywana jest przez:  

  • Nadawców telewizyjnych i radiowych (AM / FM)  
  • Telefony komórkowe i stacje bazowe  
  • Bezprzewodowy internet szerokopasmowy  
  • Sieci przywoławcze  
  • Telefony bezprzewodowe  
  • Nianie elektroniczne  
  • Służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) 
  • Rządowe systemy komunikacji  
  • Systemy kontroli lotów na lotniskach  
  • Sieci telekomunikacyjne na rozległych terenach wiejskich. 

do góry

Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 

Systemy o dużej mocy wykorzystywane są w transmisji telewizyjnej i radiowej, zwykle z pojedynczej wieży znajdującej się na wysoko położonym terenie.  

Systemy o średniej mocy wykorzystywane są przy dwukierunkowej łączności dyspozytorskiej, zwykle z wieży pośredniczącej przesyłającej sygnał do profesjonalnych ruchomych systemów radiowych, używanych np. przez służby ratunkowe.  

Systemy o małej mocy wykorzystywane są w łączności mobilnej i obsługiwane przez nadajniki, takie jak stacje bazowe.  

Systemy radiowe*

Typowa moc nadajnika (Waty)

Sygnał telewizyjny i radiowy

5,000 – 100,000

Radary kontroli lotów

 5000 – 20,000

 Radiowe usługi przywoławcze

 50 – 100

 Komunikacja służb ratunkowych

 50 – 100

 Radiowe systemy rządowe

 50 – 100

 Stacje bazowe telefonii komórkowej

 2 – 50

 Stacje bazowe szerokopasmowego internetu mobilnego

 2 – 50

 

 

 Urządzenia radiowe

 

Krótkofalówki 

 0.1 – 5

Telefony komórkowe  

0.002 – 0.2 

Modem Wi-Fi  

 0.1

Telefony bezprzewodowe

  0.01 – 0.2 

Niania elektroniczna

 0.01 – 0.1

Pilot do samochodu

0.001 – 0.1


* typowa moc anteny


Uwaga – o ile moc nadajnika to ważny parametr, to głównym czynnikiem decydującym o ekspozycji człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne jest odległość od nadajnika (lub anteny). Na przykład, niania elektroniczna ustawiona w domu często stanowi największe źródło promieniowania (pola) elektromagnetycznego (zob. porównanie w części WiFi – informacje ogólne).  

 do góry

Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 

W typowym miejscu zamieszkania ludzi, sygnały telewizyjne i radiowe mają podobne natężenie do sygnału sieci telefonii komórkowej i innych dwukierunkowych systemów komunikacji. Sygnały te są zwykle bardzo słabe, a ich wartości są dużo niższe niż dopuszczone w oficjalnych limitach bezpieczeństwa.  

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała weryfikacji poziomów promieniowania elektromagnetycznego systemów bezprzewodowych i stwierdziła:  

"Ostatnie badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych emitowanych przez stacje bazowe wynoszą od 0,002% do 2% wartości poziomów międzynarodowych limitów promieniowania, w zależności od czynników, takich jak odległość anteny czy otoczenie. Jest to promieniowanie mniejsze lub porównywalne z promieniowaniem nadajników radiowych czy telewizyjnych.”  

W odniesieniu do poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenach publicznych, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza:  

"Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych generowane przez stacje bazowe i systemy bezprzewodowe w miejscach publicznych (w tym szkołach i szpitalach) są zwykle tysiące razy niższe niż wyznaczone przez standardy międzynarodowe.” 

do góry

Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego w miejscu przebywania ludzi 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
USŁUGI RADIOWE  
RADIO FM  
USŁUGI PRZYWOŁAWCZE (PAGERY) 
RADIO UHF  
TELEWIZJA UHF  
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ  
PO LEWEJ:  
MOC SYGNAŁU RADIOWEGO – dBm  
 

Schemat przedstawia wykres (prezentujący pomiary specjalistycznej aparatury pomiarowej) ukazujący różne sygnały łączności radiowej zmierzone w typowym miejscu zamieszkania ludzi. Pomiar dokonany został w jednej lokalizacji, aby zilustrować różnorodność sygnałów oraz wykazać różnice mocy.  

Na wykresie, na osi poziomej, wskazany jest rodzaj usługi, natomiast na osi pionowej po lewej stronie – moc sygnału w dBm (poziom odpowiadający 1 miliwatowi). Jednostki nie mają dla nas znaczenia, a prezentują jedynie poziomy relatywne. Schemat pokazuje również ile usług radiowych wykorzystywanych jest w typowych MIEJSCACH ZAMIESZKANIA ludzi.  

do góry

Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego? 

Na całym świecie prowadzi się wiele badań analizujących potencjalny wpływ łączności radiowej oraz technologii bezprzewodowych na zdrowie człowieka.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa  Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.” 
 
Podsumowanie wpływu na zdrowie – Pkt nr 6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html 

WHO również stwierdza: 

"Stacje radiowe i telewizyjne nadają od ponad 50 lat  i nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie”

Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne – Fact sheet 304 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.html 

 

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

do góry 

Materiały dodatkowe...

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WMIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L3

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

POZOSTAŁE MATERIAŁY