4G (LTE) A ZDROWIE - L2

Czym jest 4G (LTE)? 
Jak działa 4G (LTE)? 
Co oferuje 4G (LTE)? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa wyznaczone dla 4G (LTE) i częstotliwości radiowych? 
Czy urządzenia 4G (LTE) będą spełniały wytyczne bezpieczeństwa? 
Jakie badania zostały przeprowadzone odnośnie wpływu 4G (LTE) na zdrowie? 
Co o technologii 4G (LTE) i jej wpływie na zdrowie mówią eksperci? 

CZYM JEST LTE? 

4G i LTE (skrót od Long Term Evolution) to znaczący skok rozwojowy w dziedzinie sieci komórkowych. LTE to standard stanowiący krok naprzód w ewolucji technologii 3G, oferujący znacznie szybsze transfery danych oraz poszerzający zakres zastosowań pasma komórkowego.  

Tak jak pozostałe standardy komunikacji bezprzewodowej, 4G i LTE bazują na wykorzystaniu częstotliwości radiowych lub energii radiowej do transmitowania i odbierania głosu oraz danych.  

 
Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
TELEFONIA TRZECIEJ GENERACJI (3g) / LTE 4G (LONG TERM EVOLUTION)  
STANDARDY TECHNOLOGICZNE  
ANTENA  
STACJA BAZOWA  
WYMIANA  
SMARTFON  
Prędkość przesyłu danych:  
3G: PONIŻEJ 100Mb/s  
4G (LTE): PRZESYŁ DANYCH PRZEKRACZA 100Mb/s  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW ILUSTRACYJNYCH 

do góry

JAK DZIAŁA 4G (LTE)? 

4G (LTE) to kolejny krok naprzód w stosunku do technologii 3G i HSPA; co więcej, zużywa podobne ilości energii co 3G. 4G (LTE) oferuje bardziej zaawansowane kodowanie oraz transfer danych lepiej zoptymalizowany na potrzeby większych prędkości. 4G (LTE) umożliwia przesył danych z prędkością powyżej 100 Mb/s przy szerokościach kanału od 1,4 MHz do 20 MHz.  

do góry

CO OFERUJE 4G (LTE)? 

Standard 4G (LTE) jest kompatybilny ze starszymi standardami GSM i HSPA, dzięki czemu umożliwia operatorom wprowadzanie standardu 4G (LTE) i oferowanie usług zarówno w sieciach 4G jak i w infrastrukturze bazującej na starszych standardach.  

Technologia 4G (LTE) poszerzyła wachlarz usług oferowanych przez 3G zapewniając:  

  • Większą przepustowość – więcej rozmów obsługiwanych w tej samej sieci  
  • Szybsze transfery danych – transfer danych użytkownika z prędkościami ponad 100 Mb/s 
  • Aplikacje szerokopasmowe dla telefonów komórkowych, laptopów, kamer, aparatów i innych urządzeń elektronicznych.  

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA WYZNACZONE DLA 4G (LTE) I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na fale radiowe. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a ustanowione limity uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich ludzi.  

W latach 2009, 2010 i 2019 ICNIRP potwierdziła aktualność standardów bezpieczeństwa dot. promieniowania elektromagnetycznego, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami krajowych i międzynarodowych badań z tego zakresu oraz z publikacjami naukowymi. 

Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).  

do góry 

CZY URZĄDZENIA 4G (LTE) SPEŁNIAJĄ WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA?  

Standard 4G (LTE) jest obsługiwany nie tylko przez telefony komórkowe najnowszej generacji, ale także przez wiele urządzeń elektronicznych wykorzystujących szerokopasmowy internet. To m.in. notebooki, aparaty fotograficzne i kamery wideo. Wszystkie te urządzenia są sprawdzane pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do promieniowania radiowego przyjętych przez organizacje na całym świecie.  

do góry 

JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE ODNOŚNIE WPŁYWU 4G (LTE) NA ZDROWIE? 

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, w tym tych wykorzystujących technologię 4G (LTE), prowadzone są od ponad 50 lat. 

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci. 

do góry 

CO O TECHNOLOGII 4G (LTE) I JEJ WPŁYWIE NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI? 

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne: 

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych (w tym 4G LTE) i zdrowia, WHO stwierdza: 

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact sheet 304 

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013 

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe  

do góry 

Materiały dodatkowe...

4G (LTE) A ZDROWIE - L2

Czym jest 4G (LTE)? 
Jak działa 4G (LTE)? 
Co oferuje 4G (LTE)? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa wyznaczone dla 4G (LTE) i częstotliwości radiowych? 
Czy urządzenia 4G (LTE) będą spełniały wytyczne bezpieczeństwa? 
Jakie badania zostały przeprowadzone odnośnie wpływu 4G (LTE) na zdrowie? 
Co o technologii 4G (LTE) i jej wpływie na zdrowie mówią eksperci? 

CZYM JEST LTE? 

4G i LTE (skrót od Long Term Evolution) to znaczący skok rozwojowy w dziedzinie sieci komórkowych. LTE to standard stanowiący krok naprzód w ewolucji technologii 3G, oferujący znacznie szybsze transfery danych oraz poszerzający zakres zastosowań pasma komórkowego.  

Tak jak pozostałe standardy komunikacji bezprzewodowej, 4G i LTE bazują na wykorzystaniu częstotliwości radiowych lub energii radiowej do transmitowania i odbierania głosu oraz danych.  

 
Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
TELEFONIA TRZECIEJ GENERACJI (3g) / LTE 4G (LONG TERM EVOLUTION)  
STANDARDY TECHNOLOGICZNE  
ANTENA  
STACJA BAZOWA  
WYMIANA  
SMARTFON  
Prędkość przesyłu danych:  
3G: PONIŻEJ 100Mb/s  
4G (LTE): PRZESYŁ DANYCH PRZEKRACZA 100Mb/s  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW ILUSTRACYJNYCH 

do góry

JAK DZIAŁA 4G (LTE)? 

4G (LTE) to kolejny krok naprzód w stosunku do technologii 3G i HSPA; co więcej, zużywa podobne ilości energii co 3G. 4G (LTE) oferuje bardziej zaawansowane kodowanie oraz transfer danych lepiej zoptymalizowany na potrzeby większych prędkości. 4G (LTE) umożliwia przesył danych z prędkością powyżej 100 Mb/s przy szerokościach kanału od 1,4 MHz do 20 MHz.  

do góry

CO OFERUJE 4G (LTE)? 

Standard 4G (LTE) jest kompatybilny ze starszymi standardami GSM i HSPA, dzięki czemu umożliwia operatorom wprowadzanie standardu 4G (LTE) i oferowanie usług zarówno w sieciach 4G jak i w infrastrukturze bazującej na starszych standardach.  

Technologia 4G (LTE) poszerzyła wachlarz usług oferowanych przez 3G zapewniając:  

  • Większą przepustowość – więcej rozmów obsługiwanych w tej samej sieci  
  • Szybsze transfery danych – transfer danych użytkownika z prędkościami ponad 100 Mb/s 
  • Aplikacje szerokopasmowe dla telefonów komórkowych, laptopów, kamer, aparatów i innych urządzeń elektronicznych.  

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA WYZNACZONE DLA 4G (LTE) I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na fale radiowe. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a ustanowione limity uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich ludzi.  

W latach 2009, 2010 i 2019 ICNIRP potwierdziła aktualność standardów bezpieczeństwa dot. promieniowania elektromagnetycznego, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami krajowych i międzynarodowych badań z tego zakresu oraz z publikacjami naukowymi. 

Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).  

do góry 

CZY URZĄDZENIA 4G (LTE) SPEŁNIAJĄ WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA?  

Standard 4G (LTE) jest obsługiwany nie tylko przez telefony komórkowe najnowszej generacji, ale także przez wiele urządzeń elektronicznych wykorzystujących szerokopasmowy internet. To m.in. notebooki, aparaty fotograficzne i kamery wideo. Wszystkie te urządzenia są sprawdzane pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do promieniowania radiowego przyjętych przez organizacje na całym świecie.  

do góry 

JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE ODNOŚNIE WPŁYWU 4G (LTE) NA ZDROWIE? 

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, w tym tych wykorzystujących technologię 4G (LTE), prowadzone są od ponad 50 lat. 

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci. 

do góry 

CO O TECHNOLOGII 4G (LTE) I JEJ WPŁYWIE NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI? 

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne: 

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych (w tym 4G LTE) i zdrowia, WHO stwierdza: 

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact sheet 304 

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013 

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe  

do góry 

Materiały dodatkowe...

4G (LTE) A ZDROWIE - L3

4G (LTE) – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY