3G A ZDROWIE - L3

3G - Informacje dodatkowe

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE  

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY 

 

3G A ZDROWIE - L2

Czym jest 3G? 
Jak działa 3G? 
Jakie zastosowania i usługi oferuje 3G? 
Czy 3G zużywa więcej energii? 
Jakie badania zostały przeprowadzone odnośnie wpływu 3G na zdrowie? 
Co o technologii 3G i jej wpływie na zdrowie mówią eksperci? 

CZYM JEST 3G? 

Skrót 3G oznacza „telefonię trzeciej generacji”. Telefony komórkowe oraz urządzenia bezprzewodowe wykorzystujące technologię 3G wysyłają i odbierają dane szybciej niż systemy drugiej generacji (2G), oferując więcej funkcji oraz zastosowań. 

Z technicznego punktu widzenia, 3G to ogólny termin obejmujący szereg standardów sieci bezprzewodowych i technologii obejmujących:  

 • CDMA - Wideband Code Division Multiple Access 
 • CDMA2000 - Code Division Multiple Access 2000 
 • UMTS -Universal Mobile Telecommunications System 
 • EDGE - Enhanced Data for Global Evolution 
 • HSPA – High Speed Packet Access, w tym HSDPA i HSUPA 

 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
TELEFONIA TRZECIEJ GENERACJI (3g) / LTE 4G (LONG TERM EVOLUTION)  
STANDARDY TECHNOLOGICZNE  
ANTENA  
STACJA BAZOWA  
WYMIANA  
SMARTFON  
Prędkość przesyłu danych:  
3G: PONIŻEJ 100Mb/s  
4G (LTE): PRZESYŁ DANYCH PRZEKRACZA 100Mb/s  
WYŁĄCZNIE DO CELÓW ILUSTRACYJNYCH 

do góry

JAK DZIAŁA 3G?

3G, czyli sieci trzeciej generacji, działają w sposób odmienny od sieci 2G. Po nawiązaniu połączenia w sieci 2G przez cały czas trwania rozmowy linia pozostaje otwarta dla konwersacji prowadzonej przez użytkownika. W sieciach 3G dane przesyłane są w formie podzielonych „pakietów danych”, które są w odpowiedni sposób składane na drugim końcu łącza. Taki standard oznacza, że dane mogą być i są wysyłane w sposób bardziej wydajny. Ponadto, aparaty 3G mogą łączyć się z więcej niż jedną stacją bazową naraz, co zapewnia lepszą wydajność połączeń głosowych oraz lepszy przesył danych.  

Niektórzy nazywają standard 3G telefonią szerokopasmową, ponieważ ewoluuje podobnie do przejścia z dostępu wdzwanianego do internetu na usługi internetu szerokopasmowego.  

do góry

JAKIE ZASTOSOWANIA I USŁUGI OFERUJE 3G? 

Standard 3G jest w stanie obsłużyć więcej rozmów telefonicznych oraz oferuje szybszy przesył danych przez łącza internetowe, bardziej zaawansowane usługi multimedialne, jak telefonia wideo i szerokopasmowy internet mobilny.  

Przykładowe rozwiązania i usługi wykorzystujące technologię 3G:  

 • Rozmowy głosowe i wideo  
 • Telewizja mobilna  
 • Internet mobilny  
 • Elektroniczna poczta mobilna  
 • Mapy i GPS  
 • Zastosowania medyczne i monitorowanie stanu zdrowia  

do góry

CZY 3G ZUŻYWA WIĘCEJ ENERGII? 

Telefony komórkowe i inne urządzenia 3G to urządzenia małej mocy i zużywają podobne ilości energii co urządzenia 2G. Co więcej, automatycznie obniżają one sygnał wyjściowy do najniższego możliwego poziomu pozwalającego utrzymać wysoką jakość połączenia. Urządzenia bazujące na standardzie 3G są w stanie obsłużyć więcej połączeń i zapewniają większą przepustowość przesyłu danych, ponieważ nowa technologia korzysta z szerszych bloków częstotliwości pasma i wykorzystuje widmo w sposób bardziej wydajny.  

Urządzenia 3G posiadają więcej zastosowań, jak np. przeglądanie stron, obsługa poczty elektronicznej i rozmów wideo, dlatego też szybciej zużywają baterie. Oczywiście wszystko zależy od samego urządzenia i rodzaju zamontowanej w nim baterii.  

do góry 

JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE ODNOŚNIE WPŁYWU 3G NA ZDROWIE? 

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, w tym tych wykorzystujących technologię 3G, prowadzone są od ponad 50 lat.  

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci.

W latach 2009, 2010 i 2019, Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) potwierdziła aktualność standardów bezpieczeństwa dot. promieniowania elektromagnetycznego, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami krajowych i międzynarodowych badań z tego zakresu oraz z publikacjami naukowymi. 

do góry 

CO O TECHNOLOGII 3G I JEJ WPŁYWIE NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI? 

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych (w tym 3G) i zdrowia, WHO stwierdza:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact sheet 304 

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013 

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe 

do góry

Materiały dodatkowe...

3G A ZDROWIE - L3

3G - Informacje dodatkowe

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE  

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY