ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA W MIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L2

Wstęp
Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej?  
Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 
Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 
Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego? 
Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego?  
Plakat informacyjny o łączności radiowej  

Broszura z informacjami o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie 

Wstęp

Łączność radiowa to część codziennego życia wszystkich współczesnych społeczeństw. Wszystkie systemy łączności radiowej wykorzystują fale elektromagnetyczne stanowiące część widma elektromagnetycznego. Typowe poziomy promieniowania PEM w tle, generowanego przez systemy telekomunikacyjne są niezwykle niskie, znacząco niższe niż wymagane przez oficjalnie przyjęte wytyczne.

do góry

Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej? 

Technologia radiowa wykorzystywana jest przez:  

 • Nadawców telewizyjnych i radiowych (AM / FM)  
 • Telefony komórkowe i stacje bazowe  
 • Bezprzewodowy internet szerokopasmowy  
 • Sieci przywoławcze  
 • Telefony bezprzewodowe  
 • Nianie elektroniczne  
 • Służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) 
 • Rządowe systemy komunikacji  
 • Systemy kontroli lotów na lotniskach  
 • Sieci telekomunikacyjne na rozległych terenach wiejskich. 

do góry

Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 

Systemy o dużej mocy wykorzystywane są w transmisji telewizyjnej i radiowej, zwykle z pojedynczej wieży znajdującej się na wysoko położonym terenie.  

Systemy o średniej mocy wykorzystywane są przy dwukierunkowej łączności dyspozytorskiej, zwykle z wieży pośredniczącej przesyłającej sygnał do profesjonalnych ruchomych systemów radiowych, używanych np. przez służby ratunkowe.  

Systemy o małej mocy wykorzystywane są w łączności mobilnej i obsługiwane przez nadajniki, takie jak stacje bazowe.  

Systemy radiowe*

Typowa moc nadajnika (Waty)

Sygnał telewizyjny i radiowy

5,000 – 100,000

Radary kontroli lotów

 5000 – 20,000

 Radiowe usługi przywoławcze

 50 – 100

 Komunikacja służb ratunkowych

 50 – 100

 Radiowe systemy rządowe

 50 – 100

 Stacje bazowe telefonii komórkowej

 2 – 50

 Stacje bazowe szerokopasmowego internetu mobilnego

 2 – 50

 

 

 Urządzenia radiowe

 

Krótkofalówki 

 0.1 – 5

Telefony komórkowe  

0.002 – 0.2 

Modem Wi-Fi  

 0.1

Telefony bezprzewodowe

  0.01 – 0.2 

Niania elektroniczna

 0.01 – 0.1

Pilot do samochodu

0.001 – 0.1


* typowa moc anteny


Uwaga – o ile moc nadajnika to ważny parametr, to głównym czynnikiem decydującym o ekspozycji człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne jest odległość od nadajnika (lub anteny). Na przykład, niania elektroniczna ustawiona w domu często stanowi największe źródło promieniowania (pola) elektromagnetycznego (zob. porównanie w części WiFi – informacje ogólne).  

 do góry

Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 

W typowym miejscu zamieszkania ludzi, sygnały telewizyjne i radiowe mają podobne natężenie do sygnału sieci telefonii komórkowej i innych dwukierunkowych systemów komunikacji. Sygnały te są zwykle bardzo słabe, a ich wartości są dużo niższe niż dopuszczone w oficjalnych limitach bezpieczeństwa.  

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała weryfikacji poziomów promieniowania elektromagnetycznego systemów bezprzewodowych i stwierdziła:  

"Ostatnie badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych emitowanych przez stacje bazowe wynoszą od 0,002% do 2% wartości poziomów międzynarodowych limitów promieniowania, w zależności od czynników, takich jak odległość anteny czy otoczenie. Jest to promieniowanie mniejsze lub porównywalne z promieniowaniem nadajników radiowych czy telewizyjnych.”  

W odniesieniu do poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenach publicznych, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza:  

"Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych generowane przez stacje bazowe i systemy bezprzewodowe w miejscach publicznych (w tym szkołach i szpitalach) są zwykle tysiące razy niższe niż wyznaczone przez standardy międzynarodowe.” 

do góry

Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego w miejscu przebywania ludzi 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
USŁUGI RADIOWE  
RADIO FM  
USŁUGI PRZYWOŁAWCZE (PAGERY) 
RADIO UHF  
TELEWIZJA UHF  
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ  
PO LEWEJ:  
MOC SYGNAŁU RADIOWEGO – dBm  
 

Schemat przedstawia wykres (prezentujący pomiary specjalistycznej aparatury pomiarowej) ukazujący różne sygnały łączności radiowej zmierzone w typowym miejscu zamieszkania ludzi. Pomiar dokonany został w jednej lokalizacji, aby zilustrować różnorodność sygnałów oraz wykazać różnice mocy.  

Na wykresie, na osi poziomej, wskazany jest rodzaj usługi, natomiast na osi pionowej po lewej stronie – moc sygnału w dBm (poziom odpowiadający 1 miliwatowi). Jednostki nie mają dla nas znaczenia, a prezentują jedynie poziomy relatywne. Schemat pokazuje również ile usług radiowych wykorzystywanych jest w typowych MIEJSCACH ZAMIESZKANIA ludzi.  

do góry

Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego? 

Na całym świecie prowadzi się wiele badań analizujących potencjalny wpływ łączności radiowej oraz technologii bezprzewodowych na zdrowie człowieka.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa  Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.” 
 
Podsumowanie wpływu na zdrowie – Pkt nr 6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html 

WHO również stwierdza: 

"Stacje radiowe i telewizyjne nadają od ponad 50 lat  i nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie”

Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne – Fact sheet 304 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.html 

 

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

do góry 

Materiały dodatkowe...

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA W MIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L2

Wstęp
Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej?  
Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 
Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 
Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego? 
Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego?  
Plakat informacyjny o łączności radiowej  

Broszura z informacjami o komunikacji mobilnej i jej wpływie na zdrowie 

Wstęp

Łączność radiowa to część codziennego życia wszystkich współczesnych społeczeństw. Wszystkie systemy łączności radiowej wykorzystują fale elektromagnetyczne stanowiące część widma elektromagnetycznego. Typowe poziomy promieniowania PEM w tle, generowanego przez systemy telekomunikacyjne są niezwykle niskie, znacząco niższe niż wymagane przez oficjalnie przyjęte wytyczne.

do góry

Jakie systemy łączności korzystają z technologii łączności radiowej? 

Technologia radiowa wykorzystywana jest przez:  

 • Nadawców telewizyjnych i radiowych (AM / FM)  
 • Telefony komórkowe i stacje bazowe  
 • Bezprzewodowy internet szerokopasmowy  
 • Sieci przywoławcze  
 • Telefony bezprzewodowe  
 • Nianie elektroniczne  
 • Służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) 
 • Rządowe systemy komunikacji  
 • Systemy kontroli lotów na lotniskach  
 • Sieci telekomunikacyjne na rozległych terenach wiejskich. 

do góry

Jaką moc wykorzystują nadajniki w poszczególnych systemach? 

Systemy o dużej mocy wykorzystywane są w transmisji telewizyjnej i radiowej, zwykle z pojedynczej wieży znajdującej się na wysoko położonym terenie.  

Systemy o średniej mocy wykorzystywane są przy dwukierunkowej łączności dyspozytorskiej, zwykle z wieży pośredniczącej przesyłającej sygnał do profesjonalnych ruchomych systemów radiowych, używanych np. przez służby ratunkowe.  

Systemy o małej mocy wykorzystywane są w łączności mobilnej i obsługiwane przez nadajniki, takie jak stacje bazowe.  

Systemy radiowe*

Typowa moc nadajnika (Waty)

Sygnał telewizyjny i radiowy

5,000 – 100,000

Radary kontroli lotów

 5000 – 20,000

 Radiowe usługi przywoławcze

 50 – 100

 Komunikacja służb ratunkowych

 50 – 100

 Radiowe systemy rządowe

 50 – 100

 Stacje bazowe telefonii komórkowej

 2 – 50

 Stacje bazowe szerokopasmowego internetu mobilnego

 2 – 50

 

 

 Urządzenia radiowe

 

Krótkofalówki 

 0.1 – 5

Telefony komórkowe  

0.002 – 0.2 

Modem Wi-Fi  

 0.1

Telefony bezprzewodowe

  0.01 – 0.2 

Niania elektroniczna

 0.01 – 0.1

Pilot do samochodu

0.001 – 0.1


* typowa moc anteny


Uwaga – o ile moc nadajnika to ważny parametr, to głównym czynnikiem decydującym o ekspozycji człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne jest odległość od nadajnika (lub anteny). Na przykład, niania elektroniczna ustawiona w domu często stanowi największe źródło promieniowania (pola) elektromagnetycznego (zob. porównanie w części WiFi – informacje ogólne).  

 do góry

Jak wysokie są rejestrowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego? 

W typowym miejscu zamieszkania ludzi, sygnały telewizyjne i radiowe mają podobne natężenie do sygnału sieci telefonii komórkowej i innych dwukierunkowych systemów komunikacji. Sygnały te są zwykle bardzo słabe, a ich wartości są dużo niższe niż dopuszczone w oficjalnych limitach bezpieczeństwa.  

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała weryfikacji poziomów promieniowania elektromagnetycznego systemów bezprzewodowych i stwierdziła:  

"Ostatnie badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych emitowanych przez stacje bazowe wynoszą od 0,002% do 2% wartości poziomów międzynarodowych limitów promieniowania, w zależności od czynników, takich jak odległość anteny czy otoczenie. Jest to promieniowanie mniejsze lub porównywalne z promieniowaniem nadajników radiowych czy telewizyjnych.”  

W odniesieniu do poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenach publicznych, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza:  

"Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych generowane przez stacje bazowe i systemy bezprzewodowe w miejscach publicznych (w tym szkołach i szpitalach) są zwykle tysiące razy niższe niż wyznaczone przez standardy międzynarodowe.” 

do góry

Wykres prezentujący typowe natężenie sygnału radiokomunikacyjnego w miejscu przebywania ludzi 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
USŁUGI RADIOWE  
RADIO FM  
USŁUGI PRZYWOŁAWCZE (PAGERY) 
RADIO UHF  
TELEWIZJA UHF  
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ  
PO LEWEJ:  
MOC SYGNAŁU RADIOWEGO – dBm  
 

Schemat przedstawia wykres (prezentujący pomiary specjalistycznej aparatury pomiarowej) ukazujący różne sygnały łączności radiowej zmierzone w typowym miejscu zamieszkania ludzi. Pomiar dokonany został w jednej lokalizacji, aby zilustrować różnorodność sygnałów oraz wykazać różnice mocy.  

Na wykresie, na osi poziomej, wskazany jest rodzaj usługi, natomiast na osi pionowej po lewej stronie – moc sygnału w dBm (poziom odpowiadający 1 miliwatowi). Jednostki nie mają dla nas znaczenia, a prezentują jedynie poziomy relatywne. Schemat pokazuje również ile usług radiowych wykorzystywanych jest w typowych MIEJSCACH ZAMIESZKANIA ludzi.  

do góry

Jakie badania przeprowadzono na temat bezpieczeństwa łączności radiowej i pola elektromagnetycznego? 

Na całym świecie prowadzi się wiele badań analizujących potencjalny wpływ łączności radiowej oraz technologii bezprzewodowych na zdrowie człowieka.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa  Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.” 
 
Podsumowanie wpływu na zdrowie – Pkt nr 6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html 

WHO również stwierdza: 

"Stacje radiowe i telewizyjne nadają od ponad 50 lat  i nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie”

Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne – Fact sheet 304 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.html 

 

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

do góry 

Materiały dodatkowe...

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WMIEJSCACH ZAMIESZKANIA LUDZI - L3

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

POZOSTAŁE MATERIAŁY