BLUETOOTH A ZDROWIE - L3

BLUETOOTH – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY 

BLUETOOTH A ZDROWIE - L2

Czym jest Bluetooth? 
Jak działa Bluetooth? 
Czy Bluetooth jest bezpieczny? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa dotyczące ekspozycji na fale radiowe? 

CZYM JEST BLUETOOTH? 

Technologia bezprzewodowa Bluetooth to standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu wykorzystujący pole elektromagnetyczne do przesyłania sygnałów na krótkie odległości pomiędzy telefonami, komputerami i innymi urządzeniami. Ten standard technologiczny umożliwia prostą komunikację i synchronizację pomiędzy urządzeniami bez konieczności łączenia ich przewodowo. 

Popularnym zastosowaniem standardu Bluetooth jest połączenie pomiędzy słuchawkami i telefonem komórkowym. Słuchawki działają wyłącznie w odległości kilku metrów od telefonu.

 
do góry

JAK DZIAŁA BLUETOOTH? 

Urządzenia elektroniczne obsługujące standard Bluetooth łączą się i komunikują bezprzewodowo na krótkich odległościach w tzw. pikosieciach (piconet). Każde z urządzeń może jednocześnie komunikować się z siedmioma innymi urządzeniami w ramach jednej pikosieci. Ponadto, każde z urządzeń może jednocześnie łączyć się z kilkoma pikosieciami. Pikosieci ustanawia się dynamicznie i automatycznie po zbliżeniu urządzenia obsługującego standard Bluetooth. Przykładem takiej sytuacji są znajdujące się blisko siebie telefony komórkowe lub laptopy z włączoną komunikacją Bluetooth.

Podstawową zaletą bezprzewodowej technologii Bluetooth jest możliwość jednoczesnej obsługi przesyłu danych i połączeń głosowych. Umożliwia to korzystanie z wielu innowacyjnych rozwiązań, jak np. zestawy do prowadzenia rozmów bez użycia rąk (hands free), funkcje drukowania i faksowania, synchronizowanie urządzeń PDA, laptopów oraz funkcje w telefonach komórkowych. 

Urządzenia Bluetooth zwykle wymagają wpisania hasła w celu ustanowienia połączenia.  

do góry

CZY BLUETOOTH JEST BEZPIECZNY? 

Urządzenia Bluetooth pracują z bardzo niską mocą, zwykle ok. 2,5mW czyli mniej niż telefony przewodowe i ok. 100 razy mniej niż wynosi maksymalna moc telefonu komórkowego.  

Badania bezpieczeństwa fal radiowych są prowadzone na szeroką skalę od ponad 50 lat. Olbrzymia i ciągle rosnąca baza wyników badań naukowych jest stale weryfikowana przez liczne grona ekspertów, agendy rządowe, organizacje określające obowiązujące standardy oraz zajmujące się zdrowiem na całym świecie. Wszystkie z nich prowadzą do tego samego naukowego wniosku: brak jest potwierdzonych dowodów na jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie fal radiowych wykorzystywanych w systemach komunikacji bezprzewodowej.  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sformułowała następujące stanowisko ogólne: 

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.” 

Podsumowanie wpływu na zdrowie – Punkt nr 6 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html  

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na częstotliwości radiowe. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich przed wszelkimi znanymi zagrożeniami.  

Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

Ze względu na wyjątkowo niską moc wyjściową, fale radiowe wytwarzane przez urządzenia Bluetooth generują promieniowanie o mocy znacznie poniżej wyznaczonych limitów. 

do góry

Materiały dodatkowe...

BLUETOOTH A ZDROWIE - L3

BLUETOOTH – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY