SIECI KOMÓRKOWE - INFORMACJE - L2

Wstęp  
Co dzieje się gdy dzwonię z telefonu komórkowego? 
Czym jest stacja bazowa telefonii komórkowej? 
Topografia i przeszkody fizyczne 
Pojemność komórki sieciowej  
Przydzielanie kanałów radiowych  
Jak działa sieć gdy jestem w ruchu? 
Jak działa stacja bazowa? 
Czym są sieci 2G i 3G? 
 

Wstęp  
Sieci komórkowe wysyłają i odbierają sygnały radiowe o niskim natężeniu. Są one wysyłane i odbierane przez anteny połączone z urządzeniami radiowymi (nadajnikami i odbiornikami), znanymi jako stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe są połączone z innymi sieciami komórkowymi i stacjonarnymi, do których przekazują sygnał/ rozmowy. ​

do góry

Co dzieje się, gdy dzwonię z telefonu komórkowego? 

Na początku procesu telefon sprawdza czy na obszarze, z którego dzwoni jest zasięg sieci. Po sprawdzeniu, że moc sygnału jest wystarczająca telefon wybiera numer, ustanawia połączenie z pobliską stacją bazową. Następnie stacja bazowa ustanawia połączenie i utrzymuje je tak długo, jak utrzymuje je telefon oraz jak długo pozostaje w zasięgu stacji bazowej.  

Kliknij aby obejrzeć krótki film wideo prezentujący sposób działania sieci (wmv) 

do góry

Czym jest stacja bazowa telefonii komórkowej? 

Stacja bazowa zapewnia zasięg sieci na danym obszarze zwanym „komórką”. Komórki ułożone są obok siebie w układzie plastra miodu i dlatego właśnie sieci telefonii mobilnej zwane są sieciami „komórkowymi”.  

Lokalizacja stacji bazowej w komórce zależy od wielu czynników, w tym topografii terenu oraz innych przeszkód terenowych, jak drzewa czy budynki, a także od „pojemności” komórki lub spodziewanej liczby rozmów realizowanych w komórce oraz częstotliwości radiowej, na której pracuje dana stacja.  

do góry

Topografia i przeszkody fizyczne  

W uproszczeniu, telefon komórkowy musi „widzieć” stację bazową. Innymi słowy, przesył sygnału z telefonu komórkowego do stacji bazowej musi pozostać niezakłócony. Wszelkie wzgórza, drzewa, wysokie budowle mogą ograniczać łączność, dlatego też stacje bazowe muszą być lokalizowane w konkretnych miejscach, aby maksymalizować dostępny zasięg.  

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
PRZYKŁAD ZASIĘGU SIECI  
STACJA BAZOWA  
PRZEDMIEŚCIA ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE MIASTO  
INTENSYWNE UŻYTKOWANIE=WIĘCEJ ANTEN  
WYŁĄCZNIE DLA CELÓW ILUSTRACYJNYCH   

do góry

Pojemność komórki sieciowej  

Każda stacja bazowa może obsłużyć ograniczoną liczbę połączeń. Na obszarach, gdzie intensywnie korzysta się z telefonów komórkowych, jak np. dzielnice biznesowe czy gęsto zaludnione, konieczne jest instalowanie większej liczby stacji bazowych do obsługi większego ruchu telekomunikacyjnego. W takich miejscach często montowane są różne typy stacji bazowych, od konkretnych rozwiązań wewnątrz obiektów (zapewniających wysokiej jakości połączenia wewnątrz budynków) po małe stacje bazowe, tzw. „mikrokomórki”. Mikrokomórki pokrywają mały obszar i najczęściej lokalizowane są w pobliżu skrzyżowań i na obszarach intensywnego ruchu pieszego.  

Na terenach wiejskich, gdzie korzystanie z telefonów komórkowych nie jest tak intensywne, stacje bazowe są często umieszczane na wzgórzach lub wysokich konstrukcjach, co maksymalizuje zasięg.  

do góry

Przydzielanie kanałów radiowych  

Każda stacja bazowa dysponuje określoną liczbą kanałów radiowych (lub częstotliwości) do łączenia się z telefonami komórkowymi. Jako że liczba ta jest ograniczona, te same częstotliwości często są ponownie wykorzystywane w pobliskich komórkach. Osiąga się to dzięki obniżaniu mocy stacji bazowej, aby osiągnąć znikome lub nawet całkowicie wyeliminować nakładanie się zasięgów komórek.  

do góry

Jak działa sieć gdy jestem w ruchu? 

Możliwe jest przełączanie prowadzonych rozmów pomiędzy stacjami bazowymi. Gdy wychodzimy z zasięgu danej komórki, telefon automatycznie wyszukuje sygnał sąsiedniej stacji. Zwykle połączenie jest płynnie przekazywane z jednej komórki do drugiej. Podczas jednej rozmowy, połączenie może być wielokrotnie przekazywane pomiędzy różnymi stacjami bazowymi. Jeśli w pobliżu nie ma stacji bazowej, jak na przykład na obrzeżach sieci komórkowej, połączenie zostanie przerwane.  

do góry

Jak działa stacja bazowa? 

Stacja bazowa przekierowuje połączenie do sieci stacjonarnej. W zależności od rodzaju połączenia, przekierowanie następuje do innej sieci komórkowej lub stacjonarnej. Stacja bazowa może dysponować antenami podłączonymi do urządzenia radiowego, zlokalizowanego zwykle w pomieszczeniu lub oddzielnym obiekcie. Niektóre stacje wyposażone są w talerzowe anteny komunikacyjne (w kształcie bębna), łączące stację bazową z pozostałą częścią sieci.  

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
ŚCIEŻKA PRZEKAZYWANIA ROZMOWY  
PRZEKIEROWANIE DO DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE  
ANTENA  
WYMIANA  
STACJA BAZOWA  
TELEFON KOMÓRKOWY  
TELEFON KOMÓRKOWY  
SIEĆ STACJONARNA  
WYŁĄCZNIE DLA CELÓW ILUSTRACYJNYCH  

do góry

Czym są sieci 2G i 3G? 

3G, czyli sieci trzeciej generacji, działają inaczej niż sieci 2G. W sieci 2G, gdy użytkownik rozpoczyna rozmowę, przez cały czas tej rozmowy system utrzymuje otwartą linię. W sieciach 3G, przesyłane dane są podzielone na małe „pakiety danych”, które w odpowiedni sposób są składane na drugim końcu procesu. W ten sposób możliwe jest przesyłanie większych ilości danych w bardziej wydajny sposób. Ponadto, aparaty 3G mogą pozostawać w kontakcie z więcej niż jedną stacją bazową jednocześnie, dzięki czemu zyskujemy lepszej jakości połączenia głosowe i szybszy przesył danych. Sieć 3G zwana jest czasem „szerokopasmowym łączem mobilnym”, bo przypomina różnicę pomiędzy internetem wdzwanianym a stałym internetowym łączem szerokopasmowym. 

 do góry

Materiały dodatkowe...

SIECI KOMÓRKOWE - INFORMACJE - L2

Wstęp  
Co dzieje się gdy dzwonię z telefonu komórkowego? 
Czym jest stacja bazowa telefonii komórkowej? 
Topografia i przeszkody fizyczne 
Pojemność komórki sieciowej  
Przydzielanie kanałów radiowych  
Jak działa sieć gdy jestem w ruchu? 
Jak działa stacja bazowa? 
Czym są sieci 2G i 3G? 
 

Wstęp  
Sieci komórkowe wysyłają i odbierają sygnały radiowe o niskim natężeniu. Są one wysyłane i odbierane przez anteny połączone z urządzeniami radiowymi (nadajnikami i odbiornikami), znanymi jako stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe są połączone z innymi sieciami komórkowymi i stacjonarnymi, do których przekazują sygnał/ rozmowy. ​

do góry

Co dzieje się, gdy dzwonię z telefonu komórkowego? 

Na początku procesu telefon sprawdza czy na obszarze, z którego dzwoni jest zasięg sieci. Po sprawdzeniu, że moc sygnału jest wystarczająca telefon wybiera numer, ustanawia połączenie z pobliską stacją bazową. Następnie stacja bazowa ustanawia połączenie i utrzymuje je tak długo, jak utrzymuje je telefon oraz jak długo pozostaje w zasięgu stacji bazowej.  

Kliknij aby obejrzeć krótki film wideo prezentujący sposób działania sieci (wmv) 

do góry

Czym jest stacja bazowa telefonii komórkowej? 

Stacja bazowa zapewnia zasięg sieci na danym obszarze zwanym „komórką”. Komórki ułożone są obok siebie w układzie plastra miodu i dlatego właśnie sieci telefonii mobilnej zwane są sieciami „komórkowymi”.  

Lokalizacja stacji bazowej w komórce zależy od wielu czynników, w tym topografii terenu oraz innych przeszkód terenowych, jak drzewa czy budynki, a także od „pojemności” komórki lub spodziewanej liczby rozmów realizowanych w komórce oraz częstotliwości radiowej, na której pracuje dana stacja.  

do góry

Topografia i przeszkody fizyczne  

W uproszczeniu, telefon komórkowy musi „widzieć” stację bazową. Innymi słowy, przesył sygnału z telefonu komórkowego do stacji bazowej musi pozostać niezakłócony. Wszelkie wzgórza, drzewa, wysokie budowle mogą ograniczać łączność, dlatego też stacje bazowe muszą być lokalizowane w konkretnych miejscach, aby maksymalizować dostępny zasięg.  

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
PRZYKŁAD ZASIĘGU SIECI  
STACJA BAZOWA  
PRZEDMIEŚCIA ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE MIASTO  
INTENSYWNE UŻYTKOWANIE=WIĘCEJ ANTEN  
WYŁĄCZNIE DLA CELÓW ILUSTRACYJNYCH   

do góry

Pojemność komórki sieciowej  

Każda stacja bazowa może obsłużyć ograniczoną liczbę połączeń. Na obszarach, gdzie intensywnie korzysta się z telefonów komórkowych, jak np. dzielnice biznesowe czy gęsto zaludnione, konieczne jest instalowanie większej liczby stacji bazowych do obsługi większego ruchu telekomunikacyjnego. W takich miejscach często montowane są różne typy stacji bazowych, od konkretnych rozwiązań wewnątrz obiektów (zapewniających wysokiej jakości połączenia wewnątrz budynków) po małe stacje bazowe, tzw. „mikrokomórki”. Mikrokomórki pokrywają mały obszar i najczęściej lokalizowane są w pobliżu skrzyżowań i na obszarach intensywnego ruchu pieszego.  

Na terenach wiejskich, gdzie korzystanie z telefonów komórkowych nie jest tak intensywne, stacje bazowe są często umieszczane na wzgórzach lub wysokich konstrukcjach, co maksymalizuje zasięg.  

do góry

Przydzielanie kanałów radiowych  

Każda stacja bazowa dysponuje określoną liczbą kanałów radiowych (lub częstotliwości) do łączenia się z telefonami komórkowymi. Jako że liczba ta jest ograniczona, te same częstotliwości często są ponownie wykorzystywane w pobliskich komórkach. Osiąga się to dzięki obniżaniu mocy stacji bazowej, aby osiągnąć znikome lub nawet całkowicie wyeliminować nakładanie się zasięgów komórek.  

do góry

Jak działa sieć gdy jestem w ruchu? 

Możliwe jest przełączanie prowadzonych rozmów pomiędzy stacjami bazowymi. Gdy wychodzimy z zasięgu danej komórki, telefon automatycznie wyszukuje sygnał sąsiedniej stacji. Zwykle połączenie jest płynnie przekazywane z jednej komórki do drugiej. Podczas jednej rozmowy, połączenie może być wielokrotnie przekazywane pomiędzy różnymi stacjami bazowymi. Jeśli w pobliżu nie ma stacji bazowej, jak na przykład na obrzeżach sieci komórkowej, połączenie zostanie przerwane.  

do góry

Jak działa stacja bazowa? 

Stacja bazowa przekierowuje połączenie do sieci stacjonarnej. W zależności od rodzaju połączenia, przekierowanie następuje do innej sieci komórkowej lub stacjonarnej. Stacja bazowa może dysponować antenami podłączonymi do urządzenia radiowego, zlokalizowanego zwykle w pomieszczeniu lub oddzielnym obiekcie. Niektóre stacje wyposażone są w talerzowe anteny komunikacyjne (w kształcie bębna), łączące stację bazową z pozostałą częścią sieci.  

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
ŚCIEŻKA PRZEKAZYWANIA ROZMOWY  
PRZEKIEROWANIE DO DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE  
ANTENA  
WYMIANA  
STACJA BAZOWA  
TELEFON KOMÓRKOWY  
TELEFON KOMÓRKOWY  
SIEĆ STACJONARNA  
WYŁĄCZNIE DLA CELÓW ILUSTRACYJNYCH  

do góry

Czym są sieci 2G i 3G? 

3G, czyli sieci trzeciej generacji, działają inaczej niż sieci 2G. W sieci 2G, gdy użytkownik rozpoczyna rozmowę, przez cały czas tej rozmowy system utrzymuje otwartą linię. W sieciach 3G, przesyłane dane są podzielone na małe „pakiety danych”, które w odpowiedni sposób są składane na drugim końcu procesu. W ten sposób możliwe jest przesyłanie większych ilości danych w bardziej wydajny sposób. Ponadto, aparaty 3G mogą pozostawać w kontakcie z więcej niż jedną stacją bazową jednocześnie, dzięki czemu zyskujemy lepszej jakości połączenia głosowe i szybszy przesył danych. Sieć 3G zwana jest czasem „szerokopasmowym łączem mobilnym”, bo przypomina różnicę pomiędzy internetem wdzwanianym a stałym internetowym łączem szerokopasmowym. 

 do góry

Materiały dodatkowe...

SIECI KOMÓRKOWE - INFORMACJE - L3

SIECI KOMÓRKOWE – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY