STACJE BAZOWE A ZDROWIE - L2

Czym jest stacja bazowa i sieć bezprzewodowa? 
Jak wyglądają stacje bazowe? 
Na jakiej podstawie operatorzy wybierają lokalizacje stacji bazowych?  
Ile stacji bazowych musi znajdować się na danym obszarze?  
Jakie typy stacji bazowych są wykorzystywane? 
Jaka jest moc promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji bazowych?  
Czy stacje bazowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne o różnym natężeniu? 
Czy stacje bazowe powinny znajdować się w pobliżu domów mieszkalnych i szkół? 
Czy stacje bazowe są bezpieczne? Czy mieszkanie w ich pobliżu jest bezpieczne?  
Broszura o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie  
Zasady bezpieczeństwa dot. stacji bazowych i instalacji antenowych  

Czym jest stacja bazowa i sieć bezprzewodowa?  

Systemy bezprzewodowe bazują na sieci radiowych stacji bazowych obsługujących telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne. Stacje bazowe wysyłają i odbierają sygnały radiowe o niskich mocach w kierunku do i od telefonów komórkowych i zapewniają połączenie z główną siecią telekomunikacyjną. Sieć komórkowa zwykle skonfigurowana jest jako węzeł komórkowy.  

Aby zapewnić odbiór dobrej jakości stacje bazowe muszą znajdować się w bliskiej odległości od użytkowników telefonów.  

Przykładowa sieć bazująca na węźle komórkowym. Kliknij aby obejrzeć krótką animację prezentującą jak działają sieci (wmv) 

do góry

Jak wyglądają stacje bazowe? 

Stacje bazowe zwykle składają się z małej skrzynki na sprzęt lub niewielkiego budynku i anten zamontowanych na specjalnej konstrukcji.  

Anteny mogą być zamontowane w różnych miejscach. Zwykle są to:  

 • Budynki  
 • Lekkie maszty  
 • Wieże lub masywne maszty  

Anteny stacji bazowych zwykle znajdują się na najbardziej odpowiednim obiekcie w danym rejonie, np. na istniejącym budynku, wieży lub konstrukcji. Czasem, w przypadku braku istniejących konstrukcji, niezbędna jest budowa nowej wieży lub masztu. Każda stacja bazowa podłączona jest do głównej sieci telefonicznej za pośrednictwem łącza mikrofalowego wykorzystującego antenę talerzową lub światłowodem. 

do góry

Na jakiej podstawie operatorzy wybierają lokalizacje stacji bazowych? 

Aby zapewnić usługi mobilne dobrej jakości, stacje bazowe muszą być zlokalizowane w miejscach użytkowania telefonów komórkowych. Sieć komórkowa zaprojektowana jest zwykle w układzie  węzłów komórkowych pokrywających zasięgiem dany obszar geograficzny. Stacje bazowe lokalizuje się albo w centrum każdego węzła komórkowego albo na rogu grupy komórek. Liczba stacji bazowych na danym obszarze zależy od rzeźby terenu oraz liczby użytkowników telefonów komórkowych.  

Sygnały radiowe nadawane przez anteny stacji bazowej zwykle są nadawane w kierunku od środka anteny na zewnątrz. Oznacza to, że anteny muszą być zlokalizowane w miejscach, gdzie sygnał nie napotyka przeszkód typu budynki lub maszty.  

W zabudowanych obszarach górskich, z gęstą zabudową, z drzewami i innymi przeszkodami prawdopodobnie konieczne będzie zbudowanie większej liczby stacji bazowych, aby zagwarantować obsługę lokalnych użytkowników. Na terenach wiejskich ze stosunkowo niewielką liczbą przeszkód, możliwe jest projektowanie mniejszej liczby stacji bazowych.  

do góry

Ile stacji bazowych musi znajdować się na danym obszarze? 

Pojemność sieci komórkowych jest ograniczona, co oznacza możliwość obsłużenia ograniczonej liczby jednoczesnych rozmów telefonicznych. Im więcej osób używa telefonu, tym większa pojemność jest potrzebna, a to oznacza większą liczbę stacji bazowych umiejscowionych blisko siebie. Projekt sieci komórkowej musi zatem uwzględniać liczbę ludności na danym obszarze oraz liczbę osób korzystających z sieci. 

do góry

Jakie typy stacji bazowych są wykorzystywane? 

Stacje bazowe dzielą się ogólnie na następujące kategorie:  

 • makrokomórki – wieże, maszty i słupy pokrywające zasięgiem duże obszary,  
 • mikrokomórki – małe anteny na poziomie ulic pokrywające zasięgiem małe obszary  
 • pikokomórki – niewielkie anteny pokrywające zasięgiem dedykowane punkty  
 • systemy wewnątrzobiektowe – małe anteny instalowane wewnątrz budynków zapewniające dedykowany zasięg.  

do góry

Jaka jest moc promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji bazowych? 

Nadajniki stacji bazowych zużywają stosunkowo niewielką moc, a badania środowiskowe promieniowania radiomagnetycznego przeprowadzone w wielu krajach na świecie wykazały, że poziomy promieniowania elektromagnetycznego są porównywalnie niskie.  

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała weryfikacji poziomów promieniowania elektromagnetycznego systemów bezprzewodowych i stwierdziła:  

"Ostatnie badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych emitowanych przez stacje bazowe wynoszą od 0,002% do 2% wartości poziomów międzynarodowych limitów promieniowania, w zależności od czynników, takich jak odległość anteny czy otoczenie. Jest to promieniowanie mniejsze lub porównywalne z promieniowaniem nadajników radiowych czy telewizyjnych.”  

W odniesieniu do poziomów promieniowania elektromagnetycznego w miejscach publicznych, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza:  

"Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych generowane przez stacje bazowe i systemy bezprzewodowe w miejscach publicznych (w tym szkołach i szpitalach) są zwykle tysiące razy niższe niż wyznaczone przez standardy międzynarodowe.”  

do góry

Czy stacje bazowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne o różnym natężeniu? 

Sieci komórkowe są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby zużywały jak najmniej energii w stacjach bazowych oraz telefonach komórkowych na poziomie umożliwiającym prowadzenie rozmów i transmitowanie danych o wysokiej jakości. Sieci automatycznie dostosowują moc nadajników stacji bazowych w zależności od odległości użytkownika od stacji. 

W optymalnie zaprojektowanej sieci, stacje bazowe zlokalizowane są możliwie blisko użytkowników telefonów i emitują najniższe możliwe promieniowanie EMF.  

Im dalej użytkowników umieszczone są stacje, tym wymagana jest większa moc, co skutkuje wyższym poziomem PEM.  

do góry

Czy stacje bazowe powinny znajdować się w pobliżu domów mieszkalnych i szkół?  

Obecnie ludzie korzystają z telefonów komórkowych wszędzie, również w domach, w szkołach i w pracy. Jeśli stacje bazowe zlokalizowane są blisko użytkowników, moc nadajników, której wymaga telefon oraz stacja do poprawnej komunikacji jest relatywnie niska. Jeśli stacje bazowe miałyby być umiejscowione w dalszej odległości, wymagana byłaby większa moc, co oznacza również większe promieniowanie PEM.  

Dlatego też, aby zapewnić dobry sygnał i ograniczać promieniowanie stacje bazowe powinny być lokalizowane blisko użytkowników, tam gdzie funkcjonujemy.  

do góry

Czy stacje bazowe są bezpieczne? Czy mieszkanie w ich pobliżu jest bezpieczne? 

Stacje bazowe działają z niską mocą. Niezależne badania wykazują, że poziomy pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe na obszarach funkcjonowania użytkowników są bardzo niskie i podobne do poziomów PEM od  pochodzącego od oddalonych stacji radiowych czy telewizyjnych.  

Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje naukowe badania promieniowania EMF i jej stanowisko w tej sprawie zostało sformułowane w następujący sposób:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

W latach 2009, 2010 i 2019 ICNIRP potwierdziła aktualność standardów bezpieczeństwa dot. promieniowania elektromagnetycznego, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami krajowych i międzynarodowych badań z tego zakresu oraz z publikacjami naukowymi. 

do góry

Zasady bezpieczeństwa dot. stacji bazowych i instalacji antenowych  

Mobile Manufacturers Forum (MMF) oraz stowarzyszenie GSMA przygotowały dokument z wytycznymi dot. bezpieczeństwa dla personelu pracującego przy stacjach bazowych i instalacjach antenowych. Kliknij aby pobrać

do góry

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

Dodatkowe materiały...

STACJE BAZOWE A ZDROWIE - L2

Czym jest stacja bazowa i sieć bezprzewodowa? 
Jak wyglądają stacje bazowe? 
Na jakiej podstawie operatorzy wybierają lokalizacje stacji bazowych?  
Ile stacji bazowych musi znajdować się na danym obszarze?  
Jakie typy stacji bazowych są wykorzystywane? 
Jaka jest moc promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji bazowych?  
Czy stacje bazowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne o różnym natężeniu? 
Czy stacje bazowe powinny znajdować się w pobliżu domów mieszkalnych i szkół? 
Czy stacje bazowe są bezpieczne? Czy mieszkanie w ich pobliżu jest bezpieczne?  
Broszura o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie  
Zasady bezpieczeństwa dot. stacji bazowych i instalacji antenowych  

Czym jest stacja bazowa i sieć bezprzewodowa?  

Systemy bezprzewodowe bazują na sieci radiowych stacji bazowych obsługujących telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne. Stacje bazowe wysyłają i odbierają sygnały radiowe o niskich mocach w kierunku do i od telefonów komórkowych i zapewniają połączenie z główną siecią telekomunikacyjną. Sieć komórkowa zwykle skonfigurowana jest jako węzeł komórkowy.  

Aby zapewnić odbiór dobrej jakości stacje bazowe muszą znajdować się w bliskiej odległości od użytkowników telefonów.  

Przykładowa sieć bazująca na węźle komórkowym. Kliknij aby obejrzeć krótką animację prezentującą jak działają sieci (wmv) 

do góry

Jak wyglądają stacje bazowe? 

Stacje bazowe zwykle składają się z małej skrzynki na sprzęt lub niewielkiego budynku i anten zamontowanych na specjalnej konstrukcji.  

Anteny mogą być zamontowane w różnych miejscach. Zwykle są to:  

 • Budynki  
 • Lekkie maszty  
 • Wieże lub masywne maszty  

Anteny stacji bazowych zwykle znajdują się na najbardziej odpowiednim obiekcie w danym rejonie, np. na istniejącym budynku, wieży lub konstrukcji. Czasem, w przypadku braku istniejących konstrukcji, niezbędna jest budowa nowej wieży lub masztu. Każda stacja bazowa podłączona jest do głównej sieci telefonicznej za pośrednictwem łącza mikrofalowego wykorzystującego antenę talerzową lub światłowodem. 

do góry

Na jakiej podstawie operatorzy wybierają lokalizacje stacji bazowych? 

Aby zapewnić usługi mobilne dobrej jakości, stacje bazowe muszą być zlokalizowane w miejscach użytkowania telefonów komórkowych. Sieć komórkowa zaprojektowana jest zwykle w układzie  węzłów komórkowych pokrywających zasięgiem dany obszar geograficzny. Stacje bazowe lokalizuje się albo w centrum każdego węzła komórkowego albo na rogu grupy komórek. Liczba stacji bazowych na danym obszarze zależy od rzeźby terenu oraz liczby użytkowników telefonów komórkowych.  

Sygnały radiowe nadawane przez anteny stacji bazowej zwykle są nadawane w kierunku od środka anteny na zewnątrz. Oznacza to, że anteny muszą być zlokalizowane w miejscach, gdzie sygnał nie napotyka przeszkód typu budynki lub maszty.  

W zabudowanych obszarach górskich, z gęstą zabudową, z drzewami i innymi przeszkodami prawdopodobnie konieczne będzie zbudowanie większej liczby stacji bazowych, aby zagwarantować obsługę lokalnych użytkowników. Na terenach wiejskich ze stosunkowo niewielką liczbą przeszkód, możliwe jest projektowanie mniejszej liczby stacji bazowych.  

do góry

Ile stacji bazowych musi znajdować się na danym obszarze? 

Pojemność sieci komórkowych jest ograniczona, co oznacza możliwość obsłużenia ograniczonej liczby jednoczesnych rozmów telefonicznych. Im więcej osób używa telefonu, tym większa pojemność jest potrzebna, a to oznacza większą liczbę stacji bazowych umiejscowionych blisko siebie. Projekt sieci komórkowej musi zatem uwzględniać liczbę ludności na danym obszarze oraz liczbę osób korzystających z sieci. 

do góry

Jakie typy stacji bazowych są wykorzystywane? 

Stacje bazowe dzielą się ogólnie na następujące kategorie:  

 • makrokomórki – wieże, maszty i słupy pokrywające zasięgiem duże obszary,  
 • mikrokomórki – małe anteny na poziomie ulic pokrywające zasięgiem małe obszary  
 • pikokomórki – niewielkie anteny pokrywające zasięgiem dedykowane punkty  
 • systemy wewnątrzobiektowe – małe anteny instalowane wewnątrz budynków zapewniające dedykowany zasięg.  

do góry

Jaka jest moc promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji bazowych? 

Nadajniki stacji bazowych zużywają stosunkowo niewielką moc, a badania środowiskowe promieniowania radiomagnetycznego przeprowadzone w wielu krajach na świecie wykazały, że poziomy promieniowania elektromagnetycznego są porównywalnie niskie.  

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała weryfikacji poziomów promieniowania elektromagnetycznego systemów bezprzewodowych i stwierdziła:  

"Ostatnie badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych emitowanych przez stacje bazowe wynoszą od 0,002% do 2% wartości poziomów międzynarodowych limitów promieniowania, w zależności od czynników, takich jak odległość anteny czy otoczenie. Jest to promieniowanie mniejsze lub porównywalne z promieniowaniem nadajników radiowych czy telewizyjnych.”  

W odniesieniu do poziomów promieniowania elektromagnetycznego w miejscach publicznych, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza:  

"Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie fal radiowych generowane przez stacje bazowe i systemy bezprzewodowe w miejscach publicznych (w tym szkołach i szpitalach) są zwykle tysiące razy niższe niż wyznaczone przez standardy międzynarodowe.”  

do góry

Czy stacje bazowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne o różnym natężeniu? 

Sieci komórkowe są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby zużywały jak najmniej energii w stacjach bazowych oraz telefonach komórkowych na poziomie umożliwiającym prowadzenie rozmów i transmitowanie danych o wysokiej jakości. Sieci automatycznie dostosowują moc nadajników stacji bazowych w zależności od odległości użytkownika od stacji. 

W optymalnie zaprojektowanej sieci, stacje bazowe zlokalizowane są możliwie blisko użytkowników telefonów i emitują najniższe możliwe promieniowanie EMF.  

Im dalej użytkowników umieszczone są stacje, tym wymagana jest większa moc, co skutkuje wyższym poziomem PEM.  

do góry

Czy stacje bazowe powinny znajdować się w pobliżu domów mieszkalnych i szkół?  

Obecnie ludzie korzystają z telefonów komórkowych wszędzie, również w domach, w szkołach i w pracy. Jeśli stacje bazowe zlokalizowane są blisko użytkowników, moc nadajników, której wymaga telefon oraz stacja do poprawnej komunikacji jest relatywnie niska. Jeśli stacje bazowe miałyby być umiejscowione w dalszej odległości, wymagana byłaby większa moc, co oznacza również większe promieniowanie PEM.  

Dlatego też, aby zapewnić dobry sygnał i ograniczać promieniowanie stacje bazowe powinny być lokalizowane blisko użytkowników, tam gdzie funkcjonujemy.  

do góry

Czy stacje bazowe są bezpieczne? Czy mieszkanie w ich pobliżu jest bezpieczne? 

Stacje bazowe działają z niską mocą. Niezależne badania wykazują, że poziomy pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe na obszarach funkcjonowania użytkowników są bardzo niskie i podobne do poziomów PEM od  pochodzącego od oddalonych stacji radiowych czy telewizyjnych.  

Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje naukowe badania promieniowania EMF i jej stanowisko w tej sprawie zostało sformułowane w następujący sposób:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

W latach 2009, 2010 i 2019 ICNIRP potwierdziła aktualność standardów bezpieczeństwa dot. promieniowania elektromagnetycznego, po uprzednim zapoznaniu się z wynikami krajowych i międzynarodowych badań z tego zakresu oraz z publikacjami naukowymi. 

do góry

Zasady bezpieczeństwa dot. stacji bazowych i instalacji antenowych  

Mobile Manufacturers Forum (MMF) oraz stowarzyszenie GSMA przygotowały dokument z wytycznymi dot. bezpieczeństwa dla personelu pracującego przy stacjach bazowych i instalacjach antenowych. Kliknij aby pobrać

do góry

Pobierz Broszurę z informacjami o łączności mobilnej i jej wpływie na zdrowie stowarzyszenia GSMA 

Dodatkowe materiały...

STACJE BAZOWE A ZDROWIE - L2

Stacje bazowe - informacje dodatkowe

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY