WI-FI A ZDROWIE - L2

Czym jest Wi-Fi? 
Jak działa Wi-Fi? 
W jakich miejscach mam kontakt z sygnałem Wi-Fi? Czym jest hotspot Wi-Fi?  
Co o wpływie Wi-Fi na zdrowie mówią eksperci i jakie badania zostały przeprowadzone?  
Korzystanie z Wi-Fi w urzędach i szkołach 
Czy bezpieczne jest korzystanie z Wi-Fi w laptopie ułożonym na kolanach?  
Urządzenia i zastosowania Wi-Fi – dostęp do internetu na laptopie  
Jak sygnał Wi-Fi wypada w porównaniu z innymi sygnałami radiowymi?  
Wi-Fi a zdrowie – zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia  

CZYM JEST WI-FI? 

Wi-Fi to skrót od angielskiego terminu Wireless Fidelity. Termin ten to określenie szybkiego połączenia bezprzewodowego realizowanego na małych odległościach pomiędzy urządzeniami mobilnymi, takimi jak laptopy, a internetem. Sieci takie zwane są też WLAN, co jest skrótem od wireless local area network, a oznacza lokalną sieć bezprzewodową.

Jest to również standard komunikacji coraz powszechniej wykorzystywany przez takie urządzenia elektroniczne jak telewizory, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe i telefony komórkowe. 

Schemat prezentujący domowe połączenie między modemem Wi-Fi a laptopami  ​

do góry 

JAK DZIAŁA Wi-Fi? 

Do przesyłania i odbierania informacji sieci Wi-Fi wykorzystują technologie radiowe o niskiej mocy, podobnie jak domowe telefony bezprzewodowe.

Typowa sieć Wi-Fi składa się z jednego lub większej liczby urządzeń Wi-Fi, z których każde przesyła informacje za pośrednictwem fal radiowych w formie krótkotrwałych transmisji o niskiej mocy lub „pakietów”. Sieć Wi-Fi może łączyć komputery z internetem za pośrednictwem zamontowanego w domu modemu lub routera Wi-Fi.

Urządzenie Wi-Fi (np. laptop) transmituje sygnał wyłącznie, gdy wysyła dane.  

do góry 

W JAKICH MIEJSCACH MAM KONTAKT Z SYGNAŁEM WI-FI? CZYM JEST HOTSPOT WI-FI? 

“Hotspot” to termin określający punkt dostępu Wi-Fi połączony z internetem. Hotspoty zwykle dostępne są w hotelach, na lotniskach, w kawiarniach, biurach, szkołach i na uczelniach.  

Hotspot może składać się z kilku punktów dostępu połączonych w jedną sieć. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem pozostawania w zasięgu hotspotu. W wielu krajach liczba hostpotów rośnie, szczególnie w centrach miast, trudno jest więc obecnie przebywać z dala od sygnału Wi-Fi.  

Hotspoty działają z wykorzystaniem niskich poziomów mocy i transmitują sygnał wyłącznie w momencie wysyłania pakietów danych, z wyjątkiem sygnałów o niskiej mocy, które mają za zadania zidentyfikować hotspot w komunikacji z urządzeniem odbiorczym.  

do góry 

CO O WPŁYWIE WI-FI NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI I JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE?  

Potencjalny wpływ technologii radiowych na zdrowie człowieka został kompleksowo zbadany. Standard Wi-Fi to jedna z tych technologii i w odniesieniu do nich niezależni eksperci zdrowotni stwierdzili, iż urządzenia spełniające wyznaczone normy bezpieczeństwa nie mają wpływu na zdrowie. 

Ponadto, sygnały Wi-Fi (punkty dostępowe i domowe sieci Wi-Fi) korzystają z mocy o wartości 100 miliwatów, czyli mniej niż telefon komórkowy. Połączenia Wi-Fi pozostają również „nieaktywne” do momentu rozpoczęcia przesyłu danych, a więc sygnały radiowe wysyłane są wyłącznie w czasie faktycznego przesyłania danych. Nawet użytkownicy intensywnie korzystający z sieci, przesyłający setki megabajtów danych dziennie, w skali całego dnia przesyłają dane jedynie w krótkim okresie.  

do góry 

KORZYSTANIE Z WI-FI W URZĘDACH I SZKOŁACH  

Wi-Fi pozwala na swobodniejsze korzystanie z komputerów i innych urządzeń mobilnych w szkołach i urzędach. Użytkownicy sieci w urzędach i szkołach nie muszą siedzieć przy biurkach, aby wykonywać swoją pracę. Mogą poruszać się po obiekcie i pracować w środowisku, które jest dla nich najwygodniejsze.  

Sieci Wi-Fi zapewniają wydajny, a zarazem mobilny sposób podłączania komputerów i innych urządzeń elektronicznych do sieci. Sieci można instalować w urzędach lub szkołach bez konieczności kosztownego i kłopotliwego montażu przewodów, dzięki czemu same klasy jak i proces nauki można organizować w sposób elastyczny.

Urządzenia Wi-Fi to sprzęt małej mocy i generujący niskie poziomy pola elektromagnetycznego (PEM), pozostając bezpiecznym zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.  

do góry 

CZY BEZPIECZNE JEST KORZYSTANIE Z WI-FI W LAPTOPIE UŁOŻONYM NA KOLANACH?  

Obecnie bardzo rzadko spotyka się laptopy, które nie są wyposażone we wbudowaną kartę Wi-Fi. Producenci sprzętu nie zalecają długotrwałego korzystania z laptopów ułożonych na kolanach ze względu na nieprawidłową pozycję ciała oraz nagrzewanie się komponentów sprzętu i baterii.  

Jednak laptopy muszą spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa, które obejmują również ocenę generowanego przez nie promieniowania radiowego.  

do góry 

URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIA WI-FI – DOSTĘP DO INTERNETU NA LAPTOPIE  

- domowe biuro  
- szpitale  
- monitorowanie pracy urządzeń medycznych  
- telefony komórkowe  
- gry elektroniczne  
- połączenia drukarek  
- systemy telewizji przemysłowej  
- szkoły, uczelnie, urzędy  
- lotniska i hotele  
- kawiarnie internetowe  
- biblioteki  

do góry 

JAK SYGNAŁ WI-FI WYPADA W PORÓWNANIU Z INNYMI SYGNAŁAMI RADIOWYMI? 

 

Porównanie poziomów sygnałów radiowych wewnątrz domu (źródło: RadHaz Consulting Wi-Fi Home Pilot Study – raport nr 01043, październik 2007). 

Schemat ukazuje poziomy promieniowania PEM w typowym domu jako odsetek wartości zalecanych przez WHO. Wszystkie odnotowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego są bardzo niskie, łącznie z promieniowaniem urządzeń bezprzewodowych działających w domu.  

Łączny poziom promieniowania PEM wytwarzany przez wszystkie urządzenia domowe nie przekracza poziomu 0,0025% wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. To 40 tys. razy mniej niż parametry zawarte w wytycznych WHO.  

do góry 

WI-FI A ZDROWIE – ZALECENIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA              

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych (PEM) i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do Wi-Fi i wpływu tej technologii na zdrowie, WHO stwierdza:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe wywołują negatywne skutki zdrowotne.”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Fact sheet 304

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013

 

do góry

Dodatkowe materiały...

WI-FI A ZDROWIE - L2

Czym jest Wi-Fi? 
Jak działa Wi-Fi? 
W jakich miejscach mam kontakt z sygnałem Wi-Fi? Czym jest hotspot Wi-Fi?  
Co o wpływie Wi-Fi na zdrowie mówią eksperci i jakie badania zostały przeprowadzone?  
Korzystanie z Wi-Fi w urzędach i szkołach 
Czy bezpieczne jest korzystanie z Wi-Fi w laptopie ułożonym na kolanach?  
Urządzenia i zastosowania Wi-Fi – dostęp do internetu na laptopie  
Jak sygnał Wi-Fi wypada w porównaniu z innymi sygnałami radiowymi?  
Wi-Fi a zdrowie – zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia  

CZYM JEST WI-FI? 

Wi-Fi to skrót od angielskiego terminu Wireless Fidelity. Termin ten to określenie szybkiego połączenia bezprzewodowego realizowanego na małych odległościach pomiędzy urządzeniami mobilnymi, takimi jak laptopy, a internetem. Sieci takie zwane są też WLAN, co jest skrótem od wireless local area network, a oznacza lokalną sieć bezprzewodową.

Jest to również standard komunikacji coraz powszechniej wykorzystywany przez takie urządzenia elektroniczne jak telewizory, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe i telefony komórkowe. 

Schemat prezentujący domowe połączenie między modemem Wi-Fi a laptopami  ​

do góry 

JAK DZIAŁA Wi-Fi? 

Do przesyłania i odbierania informacji sieci Wi-Fi wykorzystują technologie radiowe o niskiej mocy, podobnie jak domowe telefony bezprzewodowe.

Typowa sieć Wi-Fi składa się z jednego lub większej liczby urządzeń Wi-Fi, z których każde przesyła informacje za pośrednictwem fal radiowych w formie krótkotrwałych transmisji o niskiej mocy lub „pakietów”. Sieć Wi-Fi może łączyć komputery z internetem za pośrednictwem zamontowanego w domu modemu lub routera Wi-Fi.

Urządzenie Wi-Fi (np. laptop) transmituje sygnał wyłącznie, gdy wysyła dane.  

do góry 

W JAKICH MIEJSCACH MAM KONTAKT Z SYGNAŁEM WI-FI? CZYM JEST HOTSPOT WI-FI? 

“Hotspot” to termin określający punkt dostępu Wi-Fi połączony z internetem. Hotspoty zwykle dostępne są w hotelach, na lotniskach, w kawiarniach, biurach, szkołach i na uczelniach.  

Hotspot może składać się z kilku punktów dostępu połączonych w jedną sieć. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem pozostawania w zasięgu hotspotu. W wielu krajach liczba hostpotów rośnie, szczególnie w centrach miast, trudno jest więc obecnie przebywać z dala od sygnału Wi-Fi.  

Hotspoty działają z wykorzystaniem niskich poziomów mocy i transmitują sygnał wyłącznie w momencie wysyłania pakietów danych, z wyjątkiem sygnałów o niskiej mocy, które mają za zadania zidentyfikować hotspot w komunikacji z urządzeniem odbiorczym.  

do góry 

CO O WPŁYWIE WI-FI NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI I JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE?  

Potencjalny wpływ technologii radiowych na zdrowie człowieka został kompleksowo zbadany. Standard Wi-Fi to jedna z tych technologii i w odniesieniu do nich niezależni eksperci zdrowotni stwierdzili, iż urządzenia spełniające wyznaczone normy bezpieczeństwa nie mają wpływu na zdrowie. 

Ponadto, sygnały Wi-Fi (punkty dostępowe i domowe sieci Wi-Fi) korzystają z mocy o wartości 100 miliwatów, czyli mniej niż telefon komórkowy. Połączenia Wi-Fi pozostają również „nieaktywne” do momentu rozpoczęcia przesyłu danych, a więc sygnały radiowe wysyłane są wyłącznie w czasie faktycznego przesyłania danych. Nawet użytkownicy intensywnie korzystający z sieci, przesyłający setki megabajtów danych dziennie, w skali całego dnia przesyłają dane jedynie w krótkim okresie.  

do góry 

KORZYSTANIE Z WI-FI W URZĘDACH I SZKOŁACH  

Wi-Fi pozwala na swobodniejsze korzystanie z komputerów i innych urządzeń mobilnych w szkołach i urzędach. Użytkownicy sieci w urzędach i szkołach nie muszą siedzieć przy biurkach, aby wykonywać swoją pracę. Mogą poruszać się po obiekcie i pracować w środowisku, które jest dla nich najwygodniejsze.  

Sieci Wi-Fi zapewniają wydajny, a zarazem mobilny sposób podłączania komputerów i innych urządzeń elektronicznych do sieci. Sieci można instalować w urzędach lub szkołach bez konieczności kosztownego i kłopotliwego montażu przewodów, dzięki czemu same klasy jak i proces nauki można organizować w sposób elastyczny.

Urządzenia Wi-Fi to sprzęt małej mocy i generujący niskie poziomy pola elektromagnetycznego (PEM), pozostając bezpiecznym zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.  

do góry 

CZY BEZPIECZNE JEST KORZYSTANIE Z WI-FI W LAPTOPIE UŁOŻONYM NA KOLANACH?  

Obecnie bardzo rzadko spotyka się laptopy, które nie są wyposażone we wbudowaną kartę Wi-Fi. Producenci sprzętu nie zalecają długotrwałego korzystania z laptopów ułożonych na kolanach ze względu na nieprawidłową pozycję ciała oraz nagrzewanie się komponentów sprzętu i baterii.  

Jednak laptopy muszą spełniać surowe wymogi bezpieczeństwa, które obejmują również ocenę generowanego przez nie promieniowania radiowego.  

do góry 

URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIA WI-FI – DOSTĘP DO INTERNETU NA LAPTOPIE  

- domowe biuro  
- szpitale  
- monitorowanie pracy urządzeń medycznych  
- telefony komórkowe  
- gry elektroniczne  
- połączenia drukarek  
- systemy telewizji przemysłowej  
- szkoły, uczelnie, urzędy  
- lotniska i hotele  
- kawiarnie internetowe  
- biblioteki  

do góry 

JAK SYGNAŁ WI-FI WYPADA W PORÓWNANIU Z INNYMI SYGNAŁAMI RADIOWYMI? 

 

Porównanie poziomów sygnałów radiowych wewnątrz domu (źródło: RadHaz Consulting Wi-Fi Home Pilot Study – raport nr 01043, październik 2007). 

Schemat ukazuje poziomy promieniowania PEM w typowym domu jako odsetek wartości zalecanych przez WHO. Wszystkie odnotowane poziomy promieniowania elektromagnetycznego są bardzo niskie, łącznie z promieniowaniem urządzeń bezprzewodowych działających w domu.  

Łączny poziom promieniowania PEM wytwarzany przez wszystkie urządzenia domowe nie przekracza poziomu 0,0025% wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. To 40 tys. razy mniej niż parametry zawarte w wytycznych WHO.  

do góry 

WI-FI A ZDROWIE – ZALECENIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA              

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych (PEM) i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne:  

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do Wi-Fi i wpływu tej technologii na zdrowie, WHO stwierdza:  

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe wywołują negatywne skutki zdrowotne.”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Fact sheet 304

Potwierdzono bieżące stanowisko zawarte w prezentacji o promieniowaniu radiowym i stanie zdrowia – Warsztaty ITU z zakresu pól magnetycznych w Turynie, maj 2013

 

do góry

Dodatkowe materiały...

WI-FI A ZDROWIE - L3

WI-FI – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY